0

Puncovní značky

U numismatického materiálu je ryzost drahého kovu deklarována příslušnými certifikáty vydávanými Českou národní bankou a Narodnou bankou Slovenska. Mateiály výrobce Česká mincovna a.s. je opatřen certifikáty s deklarovanými parametry výrobku a příslušející puncovní značkou.

Značka se používá u šperků dovážených ze zemí, jejichž vlastní puncovní značky Česko uznává. V podstatě zastupuje nebo doplňuje českou puncovní značku a potvrzuje druh a ryzost drahého kovu.

Dne 6.10.2020 provedl kontrolu Puncovní úřad, Veveří 18, Brno, 602 00 s výsledkem shledáno bez závad.