0

Zlatý dukát Památky Brna - Špilberk proof

Detail medaile Popis medaile
Kód mince coin_number:30943-611
Hodnota:1 ks
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Medaile
Rok vydání:2014
 
Materiál:Au 986 / 1000
Průměr:20 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:3.49 g
Hrana:hladká
 
Náklad:1000 ks
Raženo:1000 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Mgr. A. Jan Hásek
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Zlatý dukát Památky Brna - Špilberk proof
Další náhledy:    
Zlatý dukát Památky Brna - Špilberk proof Zlatý dukát Památky Brna - Špilberk proof
Mezi památná historická místa naší republiky patří bezesporu Brno s velkolepým hradem Špilberkem a vrchem Petrovem. Těmto stavbám se věnuje i mimořádná série České mincovny s názvem Památky Brna. Autorem obou návrhů je Mgr.A Jan Hásek, znamenitý český medailér. Zlatý dukát Špilberk je další ukázkou jeho mistrného zpracování historického tématu. Na averzu zachytil majestátní stavbu spolu s řadou nejvýznačnějších jmen, která určovala sedmisetleté dějiny hradu. Reverz je výtvarnou oslavou toho nejlepšího, co brněnská architektura nabízí. Hrad vznikl v centru Brna z popudu českého krále Přemysla Otakara II., pobývala v něm později také Blanka z Valois. Jako rezidence začal být Špilberk využíván až od poloviny 14. století Janem Jindřichem (bratrem Karla IV.) a jeho synem Joštem. Po Joštově smrti, za krále Zikmunda a jeho zetě Albrechta Rakouského, plní hrad spíše vojenskou úlohu. Ta se projevila během husitských válek, ale zejména během bojů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem. Jako zemský hejtman tehdy sídlil na Špilberku Jiřího syn Viktorin z Poděbrad. Od poloviny 18. století se Špilberk stal nejmohutnější a nejvýznamnější barokní tvrzí na Moravě. Josef II. roku 1783 změnil pevnostní vězení na Špilberku v civilní žalář pro nejtěžší zločince, k čemuž sloužily především známé podzemní kasematy. Roku 1855 pak císař František Josef I. věznici zrušil a změnil ji na dalších sto let v kasárna. V době obou světových válek se ovšem Špilberk jako vězení znovu uplatnil, během té druhé byl postupně nacisty přetvořen na vojenskou budovu reflektující velkoněmecké ideje. Od roku 1959 slouží monument jako reprezentativní sídlo Muzea města Brna. Investiční medaile Špilberk je opatřena koženou etují v novém designu a její ražba je limitována pouhými 1000 ks.
Karta mince Zlatý dukát Památky Brna - Špilberk proof
Vyprodáno out_of_stock