0

Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Karel Veliký proof

Detail medaile Popis medaile
Kód mince coin_number:30902-621
Hodnota:1 ks
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Medaile
Rok vydání:2015
 
Materiál:Au 999,9 / 1000
Průměr:37 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:31.1 g
Hrana:hladká s popisem
 
Náklad:100 ks
Raženo:100 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Karel Zeman
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Karel Veliký proof
Další náhledy:    
Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Karel Veliký proof Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Karel Veliký proof
Dějiny válečnictví Česká mincovna připravila pro sběratele a investory již druhou ražbu z oblíbené série Dějiny válečnictví. Francký král a první středověký římský císař Karel Veliký se do historie zapsal tučným písmem a svými válečnými výpravami výrazně změnil územní rozdělení Evropy. Medaile z ryzího zlata o váze jedné unce je drahocennou připomínkou jeho skutků. Karel Veliký se narodil kolem roku 742 majordomovi a posléze franckému králi Pipinovi III. Roku 768 přebral po otcově smrti vládu, nejprve po boku svého bratra, který však roku 771 zemřel. Poté se stal Karel Veliký jediným panovníkem Francké říše. Význam není přisuzován pouze jeho mimořádným válečnickým počinům, byl rovněž význačným panovníkem a moudrým zákonodárcem. Proslul svou zbožností a podporou vzdělanosti. Během svých tažení získal pro Franckou říši četná území. Více než tři dekády, přesněji v letech 772–804, bojovali jeho vojáci s germánskými Sasy, kdy usilovali o jejich podmanění a christianizaci. Roku 774 dobyl Karel Veliký Pavii a stal se langobardským králem. Mezi lety 791 a 803 vyvrátil na území současného Maďarska říši Avarů. Jeho nájezdy proti Slovanům byly odraženy a Karel Veliký od nich získal pouze poplatky. Dalším dílčím neúspěchem byl jeho pokus dobýt Pyrenejský poloostrov – tato výprava byla pro vojevůdce skutečnou tragédií – francké vojsko bylo Araby přepadeno a pobito. Směrem na jih se ovšem Karlu Velikému podařilo rozšířit svou říši o část Itálie. Francká říše Karlovců plynule získala status rozhodující mocnosti západní Evropy, jejíž význam se rovnal východní Byzanci. 25. prosince byl Karel Veliký v Římě papežem Lvem III. korunován římským císařem. Plocha medaile poskytla výraznému talentu akademického malíře Karla Zemana prostor k vytvoření opravdového uměleckého skvostu. Podobiznu Karla Velikého doplnil nádhernou plastikou interiéru kaple Karlovy falce v Cáchách. Rubu medaile pak Karel Zeman přisoudil výjev franckého meče spolu se dvěma vojenskými družinami věhlasného císaře a krále. Letopočet 814 značí rok jeho úmrtí, od něhož vloni uplynulo 1200 let. Již na první pohled se jedná o medaili, která nemůže vaše hýčkané kolekce minout!
Karta mince Zlatá uncová medaile Dějiny válečnictví - Karel Veliký proof
Vyprodáno out_of_stock