0

Zlatá medaile ve váze 40dukátu J.A. Komenský - motiv bankovky 200 Kč stand

Detail medaile Popis medaile
Kód mince coin_number:30968-630
Hodnota:1 ks
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Medaile
Rok vydání:2014
 
Materiál:Au 999,9 / 1000
Průměr:50 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:139.5 g
Hrana:hladká s číslem
 
Náklad:100 ks
Raženo:100 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:MgA. Klára Melichová/ ak.soch. Vladimír
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Zlatá medaile ve váze 40dukátu J.A. Komenský - motiv bankovky 200 Kč stand
Další náhledy:    
Zlatá medaile ve váze 40dukátu J.A. Komenský - motiv bankovky 200 Kč stand Zlatá medaile ve váze 40dukátu J.A. Komenský - motiv bankovky 200 Kč stand
Motivy bankovek Oldřicha Kulhánka Představujeme striktně limitovanou edici pouhých 100 kusů investičních medailí o váze tradičního 40dukátu (139,5 gramu) inspirovanou dvousetkorunovou bankovkou. Každá medaile je ručně číslovaná na hraně. České bankovky jsou právem považovány za jedny z nejkrásnějších na světě. Autor jejich předlohy akademický malíř Oldřich Kulhánek nás bohužel v loňském roce opustil, jeho dílo je však nesmrtelné a právě návrhy bankovek patří k jeho mistrovským kouskům. Pamětní medaile Jana Amose Komenského vychází v řadě zlatých a stříbrných pamětních a investičních medailí inspirovaných tímto velikánem českých a světových dějin. Kompozice z grafických podkladů se ujala dcera Oldřicha Kulhánka MgA. Klára Melichová. „Moje práce je samozřejmě trochu odlišná. Nevytvářím originální kresbu, pracuji s reprodukcemi. Nesnažila jsem se o žádné zásadní úpravy, ale o to, abych vytvořila návrh s návazností na ty předešlé,“ vysvětluje Klára Melichová skromně. Zlatá pamětní medaile vznikla za výrazného uměleckého přispění akademického sochaře Vladimíra Oppla, který pro ražbu medaile připravil na základě grafických podkladů sádrový model. Vladimír Oppl je podepsán například pod výtvarnou předlohou pro nekrásnější minci světa z roku 1999 – zlatou pamětní minci Nové město pražské ze sady Karel IV. Na averzu medaile je po vzoru předlohy vyobrazen učitel národů Jan Amos Komenský, reverz pak odráží symboliku předávání znalostí a zkušeností - spojené ruce dítěte a dospělého, tolik rozvíjené Komenského myšlenky. Jan Amos Komenský neproslul pouze jako pokrokový pedagog a spisovatel. Národ v Komenském spatřuje vlastence, který jej vřele miloval a který spolu s ním prožíval jeho utrpení po Bílé hoře. Komenského myšlenky dodávaly Čechům sílu v době plné beznaděje. Jan Amos Komenský byl, také coby poslední biskup jednoty bratrské, velmi zbožný, současně však byl ve své víře tolerantní a usiloval o porozumění mezi církvemi. Jeho úcta k humanismu, vědění a láska k pravdě daleko přesáhly svou dobu a nesou v sobě naléhavý odkaz všem generacím. Jeho dílo je považováno za ucelenou metodiku lidství. Podle vlastního životopisu se narodil roku 1592 v Nivnici, dětství prožil částečně v Uherském Brodě, po osiření pak pobýval u tety ve Strážnici. Vystudoval teologii v Herbornu a Heidelbergu. Roku 1616 byl vysvěcen na kněze a krátce nato začal řídit bratrský sbor ve Fulneku. Tam ho zastihla porážka českého stavovského povstání. Po Bílé hoře se musel jako bratrský kněz skrývat, nejčastěji dlel na brandýském panství Karla staršího ze Žerotína. Národní tragedie se v jeho životě prolnula s tragedií osobní, zemřela mu žena a dvě děti. Roku 1628 odešel do exilu do polského Lešna. Působil tam jako učitel i rektor bratrského gymnázia, od roku 1648 jako biskup jednoty bratrské. V roce 1656 bylo Lešno vypáleno a Komenský se odebral do Amsterodamu, kde žil a tvořil až do své smrti v roce 1670. Zlatá varianta medaile o váze 40dukátu je zmenšenou verzí medaile kilogramové. Menší hmotnost znamená investici do zlata v dostupnější a likvidnější formě. Zlato je již odnepaměti prostředkem pro bezpečné uložení majetku. Vyniká především stabilitou v dlouhodobém horizontu – zatímco papírové měny ztrácí hodnotu, zlato si tu svou drží. Tři prosté důvody proč investovat do zlatých pamětních medailí Zlato je nejstabilnějším uchovatelem hodnoty již více jak 2 700 let. Říká se, že v antickém Římě představoval jeden kilogram částku, za kterou mohl senátor pohodlně žít po dobu jednoho roku. Porovnejte toto tvrzení s dnešní hodnotou jednoho kilogramu – český senátor by z něj jistě dokázal také vyjít. Zlato je chemicky odolné, nepodléhá korozi, je prakticky nezničitelné. Jeho předností je vysoká měrná hustota, která má za důsledek to, že do malého objemu kovu uložíte velké množství finančních prostředků (kilogram zlata je velikostně srovnatelný s mobilním telefonem). Na rozdíl od investičních cihel není hodnota pamětních medailí závislá na výkyvech cen drahého kovu na světových burzách. Díky umělecké hodnotě, preciznímu řemeslnému zpracování a omezenému nákladu naopak jejich hodnota roste (viz příklad níže) Příklad zhodnocení vaší investice do umělecky zpracovaného drahého kovu: Zlatá medaile vydaná k uctění památky Václava Havla se za necelé dva roky zhodnotila o 20% i přes pokles ceny zlata na burze (v den emise se cena zlata pohybovala na úrovni 1 700 USD / oz). Zlatá medaile k 75. narozeninám Karla Gotta s pořadovým číslem 77 byla hned po vyprodání emise vydražena za 80 000 Kč (emisní cena byla stanovena na 55 000 Kč).
Karta mince Zlatá medaile ve váze 40dukátu J.A. Komenský - motiv bankovky 200 Kč stand
Vyprodáno out_of_stock