0

2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOFŽelezobetonový most v Karviné-DarkověŽelezobetonový most v Karviné-Darkově

zcz40-s PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince
Kód mince coin_number:zcz40-szcz40-pzcz40-o
Hodnota:250005000 <span class="option optionzcz40-s active">ks</span><span class="option optionzcz40-p">Kč</span><span class="option optionzcz40-o">Kč</span>
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - Mosty České republiky
Rok vydání:2014
 
Materiál:Au 999,9
Průměr:28 mm
Tloušťka:1.9 mm
Váha:15.55 g
Hrana:hladkáhladkávroubkovaná
 
Náklad:650065001700 ks
Raženo:650065001700 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Asamat Baltaev
Rytecké úpravy:Neznámý autor
2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF
Další náhledy:    
2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF 2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF
2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF
Další náhledy:    
2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF 2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF
2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF
Další náhledy:    
2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF 2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF
Sada obsahuje tuto minci v PROOF kvalitě: Sada obsahuje tuto minci v BĚŽNÉ kvalitě:    

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 14. října 2014 vydává Česká národní banka již osmou zlatou minci z cyklu Mosty. Jejím tématem je železobetonový most v Karviné-Darkově. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999.9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 28 mm, hmotnost 15,55 g a síla je 1,9 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté mince

Na lícní straně mince je průhled železobetonovým mostem v Karviné-Darkově. Nad ním je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. Na mostovce je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“. Po obvodu mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a název cyklu „MOSTY“. Minci razila Česká mincovna, její značka, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna vpravo od slezské orlice. Na rubové straně mince je zobrazen boční pohled na železobetonový most v Karviné-Darkově. Při horním okraji mince je text „ŽELEZOBETONOVÝ MOST“ a při spodním okraji mince se nachází stylizované zobrazení travního porostu, text „V KARVINÉ-DARKOVĚ“ a ročník ražby „2014“. Autorem mince je Asamat Baltaev. Jeho značka se nachází před slovem „ŽELEZOBETONOVÝ“.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v břenu 2013 veřejnou soutěž na již osmou zlatou minci z cyklu Mosty, jejímž tématem byl železobetonový most v Karviné - Darkově. Soutěže se zúčastnilo 22 výtvarníků, kteří předložili celkem 39 sádrových modelů. Vyhodnocení soutěže proběhlo 9. dubna 2013 v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze. Hodnocení byla přítomna také stálá odborná poradkyně pro cyklus Mosty Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Předložené návrhy hodnotila komise obvyklým způsobem v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole komise vyřadila 18 sádrových modelů pro nepřesnosti ve vystižení podoby mostu v Karviné - Darkově, případně výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 18 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a tematicky lépe odpovídaly zadanému tématu.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které nejlépe vystihovaly podobu Železobetonového mostu v Karviné - Darkově a jejich výtvarné provedení bylo na nejvyšší úrovni. První cenu získal návrh studenta Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou Asamata Baltaeva za klasické, vyvážené zobrazení mostu nejlépe vystihující jeho podobu a originální zobrazení nosníků mostu na lícní straně návrhu. Druhou cenu komise udělila návrhu MgA. Terezy Eisnerové za výstižné pojetí vnitřního průhledu mostu, přehledné zobrazení celkového pohledu na most a dobře zvolený typ písma. Třetí cenu obdržel návrh pana Luboše Charváta za netradiční pohled na most a zdařilé vyvážení reliéfu v ploše. Návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů a MgA. Josefa Šafaříka získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada na svém jednání dne 25. dubna 2013 podpořila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Asamata Baltaeva. Emise mince je naplánována na říjen 2014.

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 14. října 2014 vydává Česká národní banka již osmou zlatou minci z cyklu Mosty. Jejím tématem je železobetonový most v Karviné-Darkově. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999.9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 28 mm, hmotnost 15,55 g a síla je 1,9 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté mince

Na lícní straně mince je průhled železobetonovým mostem v Karviné-Darkově. Nad ním je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. Na mostovce je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“. Po obvodu mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a název cyklu „MOSTY“. Minci razila Česká mincovna, její značka, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna vpravo od slezské orlice. Na rubové straně mince je zobrazen boční pohled na železobetonový most v Karviné-Darkově. Při horním okraji mince je text „ŽELEZOBETONOVÝ MOST“ a při spodním okraji mince se nachází stylizované zobrazení travního porostu, text „V KARVINÉ-DARKOVĚ“ a ročník ražby „2014“. Autorem mince je Asamat Baltaev. Jeho značka se nachází před slovem „ŽELEZOBETONOVÝ“.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v břenu 2013 veřejnou soutěž na již osmou zlatou minci z cyklu Mosty, jejímž tématem byl železobetonový most v Karviné - Darkově. Soutěže se zúčastnilo 22 výtvarníků, kteří předložili celkem 39 sádrových modelů. Vyhodnocení soutěže proběhlo 9. dubna 2013 v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze. Hodnocení byla přítomna také stálá odborná poradkyně pro cyklus Mosty Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Předložené návrhy hodnotila komise obvyklým způsobem v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole komise vyřadila 18 sádrových modelů pro nepřesnosti ve vystižení podoby mostu v Karviné - Darkově, případně výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 18 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a tematicky lépe odpovídaly zadanému tématu.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které nejlépe vystihovaly podobu Železobetonového mostu v Karviné - Darkově a jejich výtvarné provedení bylo na nejvyšší úrovni. První cenu získal návrh studenta Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou Asamata Baltaeva za klasické, vyvážené zobrazení mostu nejlépe vystihující jeho podobu a originální zobrazení nosníků mostu na lícní straně návrhu. Druhou cenu komise udělila návrhu MgA. Terezy Eisnerové za výstižné pojetí vnitřního průhledu mostu, přehledné zobrazení celkového pohledu na most a dobře zvolený typ písma. Třetí cenu obdržel návrh pana Luboše Charváta za netradiční pohled na most a zdařilé vyvážení reliéfu v ploše. Návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů a MgA. Josefa Šafaříka získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada na svém jednání dne 25. dubna 2013 podpořila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Asamata Baltaeva. Emise mince je naplánována na říjen 2014.
Karta mince 2 x 5000 Kč Železobetonový most v Karviné-Darkově, BJ + PROOF
zcz40-s: Vyprodáno out_of_stock
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock