0

2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOFŽelezniční most v ŽampachuŽelezniční most v Žampachu

zcz38-s PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince
Kód mince coin_number:zcz38-szcz38-pzcz38-o
Hodnota:250005000 <span class="option optionzcz38-s active">ks</span><span class="option optionzcz38-p">Kč</span><span class="option optionzcz38-o">Kč</span>
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlaté Mince Sada - Mosty České republikyZlatá Mince - Mosty České republikyZlatá Mince - Mosty České republiky
Rok vydání:2013
 
Materiál:Au 999,9
Průměr:28 mm
Tloušťka:2 mm
Váha:15.55 g
Hrana:hladká s vroubkyhladkávroubkovaná
 
Náklad:097002200 ks
Raženo:097002200 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Neznámý autor
2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF 2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF
2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF 2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF
2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF
Další náhledy:    
2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF 2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF
Sada obsahuje tuto minci v PROOF kvalitě: Sada obsahuje tuto minci v BĚŽNÉ kvalitě:  

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 8. října 2013 vydává Česká národní banka šestou zlatou minci z cyklu mosty. Jejím tématem je železniční most v Žampachu u Jílového, který je nejvyšším kamenným mostem na našem území. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999.9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 28 mm, hmotnost 15,55 g a síla je 2 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté mince

Na lícní straně mince je ztvárněno několik oblouků železničního mostu v Žampachu zobrazených z podhledu. Nad vyobrazením mostních oblouků je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku – uprostřed je český lev, vpravo od něj slezská orlice a vlevo od něj moravská orlice. Uvnitř prostředního oblouku je ve čtyřech řádcích název cyklu „MOSTY“, název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“. Minci razila Česká mincovna, její značka, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při spodním okraji mince. Na rubové straně mince je vyobrazen celkový pohled na železniční most v Žampachu zasazený do okolní krajiny. Nad vyobrazením mostu je ve čtyřech řádcích ročník ražby „2013“ a text „ŽELEZNIČNÍ MOST V ŽAMPACHU“. Autorem výtvarného návrhu mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Jeho iniciály, které jsou tvořeny spojenými písmeny „FZ“, jsou při horním okraji mince.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v únoru 2012 celostátní neomezenou soutěž na šestou zlatou minci z cyklu „Mosty“. Jejím tématem byl železniční most v Žampachu u Jílového. Do soutěže bylo předloženo celkem 46 návrhů, které byly dílem 26 výtvarníků. Vyhodnocení soutěže uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 10. dubna 2012 v České národní bance. Jednání komise byla přítomna také stálá odborná poradkyně pro cyklus „Mosty“ Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Předložené návrhy hodnotila komise obvyklým tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno 22 sádrových modelů, především pro nedostatečné vystižení podoby či funkce železničního mostu v Žampachu, případně výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole získalo odměnu 20 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a tematicky byly výstižnější.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupily 4 návrhy, které nejlépe vystihovaly funkci mostu v Žampachu a jejich výtvarné provedení bylo na nejvyšší úrovni. První cenu a doporučení k realizaci udělila komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro dokonalý soulad lícní a rubové strany, precizní vystižení mostu včetně charakteristických krakorců, vhodně zvolené písmo a krásně vyplněnou mincovní plochu. Druhou cenu získal návrh pana Luboše Charváta pro originální použití motivu kolejí na obou stranách návrhu, dobové písmo a ztvárnění lokomotivy na lícní straně návrhu evokující funkci mostu. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Josefa Oplištila. DiS. za esteticky působící kompozici obou stran, čistotu provedení a vyváženost zaplněných a volných ploch mince. Další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada na svém jednání dne 26. dubna 2012 podpořila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince je se předpokládá v říjnu 2013.

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Dne 8. října 2013 vydává Česká národní banka šestou zlatou minci z cyklu mosty. Jejím tématem je železniční most v Žampachu u Jílového, který je nejvyšším kamenným mostem na našem území. Mince je ražena ze zlata o ryzosti 999.9 a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 28 mm, hmotnost 15,55 g a síla je 2 mm. Při ražbě mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté mince

Na lícní straně mince je ztvárněno několik oblouků železničního mostu v Žampachu zobrazených z podhledu. Nad vyobrazením mostních oblouků je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku – uprostřed je český lev, vpravo od něj slezská orlice a vlevo od něj moravská orlice. Uvnitř prostředního oblouku je ve čtyřech řádcích název cyklu „MOSTY“, název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „5000 Kč“. Minci razila Česká mincovna, její značka, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při spodním okraji mince. Na rubové straně mince je vyobrazen celkový pohled na železniční most v Žampachu zasazený do okolní krajiny. Nad vyobrazením mostu je ve čtyřech řádcích ročník ražby „2013“ a text „ŽELEZNIČNÍ MOST V ŽAMPACHU“. Autorem výtvarného návrhu mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Jeho iniciály, které jsou tvořeny spojenými písmeny „FZ“, jsou při horním okraji mince.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta červené barvy na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v únoru 2012 celostátní neomezenou soutěž na šestou zlatou minci z cyklu „Mosty“. Jejím tématem byl železniční most v Žampachu u Jílového. Do soutěže bylo předloženo celkem 46 návrhů, které byly dílem 26 výtvarníků. Vyhodnocení soutěže uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 10. dubna 2012 v České národní bance. Jednání komise byla přítomna také stálá odborná poradkyně pro cyklus „Mosty“ Ing. arch. Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Předložené návrhy hodnotila komise obvyklým tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno 22 sádrových modelů, především pro nedostatečné vystižení podoby či funkce železničního mostu v Žampachu, případně výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole získalo odměnu 20 návrhů, které se vyznačovaly vyšší úrovní výtvarného zpracování a tematicky byly výstižnější.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupily 4 návrhy, které nejlépe vystihovaly funkci mostu v Žampachu a jejich výtvarné provedení bylo na nejvyšší úrovni. První cenu a doporučení k realizaci udělila komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro dokonalý soulad lícní a rubové strany, precizní vystižení mostu včetně charakteristických krakorců, vhodně zvolené písmo a krásně vyplněnou mincovní plochu. Druhou cenu získal návrh pana Luboše Charváta pro originální použití motivu kolejí na obou stranách návrhu, dobové písmo a ztvárnění lokomotivy na lícní straně návrhu evokující funkci mostu. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Josefa Oplištila. DiS. za esteticky působící kompozici obou stran, čistotu provedení a vyváženost zaplněných a volných ploch mince. Další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada na svém jednání dne 26. dubna 2012 podpořila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince je se předpokládá v říjnu 2013.
Karta mince 2 x 5000 Kč Železniční most v Žampachu BJ+PROOF
zcz38-s: Vyprodáno out_of_stock
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock