0

Vstup České republiky do schengenského prostoru

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz63-pmpcz63-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2008
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:160009800 ks
Raženo:158009800 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Vstup České republiky do schengenského prostoru
Další náhledy:    
Vstup České republiky do schengenského prostoru Vstup České republiky do schengenského prostoru
Vstup České republiky do schengenského prostoru
Další náhledy:    
Vstup České republiky do schengenského prostoru Vstup České republiky do schengenského prostoru

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 26. března 2008 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Lícní strana dvousetkoruny je graficky rozdělena na dvě části, symbolizující bývalé rozdělení Evropy. Uprostřed mincovního pole je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku. Z levého a pravého okraje dvousetkoruny vycházejí stylizované cesty, které jsou uprostřed ukončeny. Název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a ročník ražby „2008“ je při horním okraji dvousetkoruny. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ a značka České mincovny jsou při spodním okraji dvousetkoruny. Na rubové straně dvousetkoruny jsou stylizované propojené cesty znázorňující volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru a uprostřed nich logo „EVROPOU VOLNOU CESTOU“. Při levém, horním a pravém okraji dvousetkoruny je neuzavřený opis „VSTUP DO SCHENGENSKÉHO PROSTORU“ a při spodním okraji dvousetkoruny je datum „21.12.2007“. Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Jeho iniciály tvořené spojenými písmeny „FZ“ jsou umístěny při pravém okraji dvousetkoruny.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu bílé barvy s modrým mramorováním. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v prosinci 2007 omezenou neanonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru. Do soutěže bylo vyzváno šest autorů českých pamětních mincí – pan Vojtěch Dostál, DiS., akademický sochař Zbyněk Fojtů, MgA. Josef Oplištil, akademický sochař Vladimír Oppl, MgA. Josef Šafařík a akademický sochař Jiří Věneček. Prostřednictvím ČTK a internetu byla umožněna účast v soutěži i ostatním zájemcům. Soutěže se zúčastnilo všech šest vyzvaných výtvarníků, kteří přeložili celkem 11 sádrových modelů mince. Hodnocení předložených návrhů provedla Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 15. ledna 2008 v České národní bance. Za odbornou správnost předložených návrhů odpovídaly dvě odborné poradkyně – Mgr. Lenka Ptáčková, náměstkyně ministra vnitra a Bc. Jana Malíková, ředitelka odboru tisku a PR Ministerstva vnitra.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Komise na začátku jednání konstatovala, že vyzvaní výtvarníci splnili zadané podmínky a přes velmi krátký čas, který měli na vypracování návrhů, předložili výtvarně zdařilé návrhy. Dále Komise rozhodla, že bude návrhy hodnotit pouze v jednom kole, ve kterém budou uděleny první tři ceny a u zbývajících návrhů nebude určeno pořadí.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

První cenu a doporučení k realizaci udělila Komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Komise návrh ocenila pro výjimečnou jednotu lícní a rubové strany, velmi současnou stylizaci námětu, originální zpracování symbolu státního znaku i vtipné zapracování loga projektu. Druhou cenu získal návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS. za nebývale estetické zpracování námětu, jednotu obou stran a krásné písmo. Komise však konstatovala, že návrh není obsahově zcela čitelný. Třetí cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka. Komise ve svém hodnocení ocenila velmi dobré zaplnění mincovní plochy obou stran a velmi kvalitní výtvarné zpracování. Určité připomínky Komise uplatnila k ne zcela jednoznačnému znázornění volného pohybu na rubové straně návrhu. Obě odborné poradkyně vyjádřily s výběrem Komise souhlas a podpořily doporučení návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů k realizaci. Ve svém hodnocení uvedly, že návrh v sobě spojuje vhodnou formou moderní jednoduchý design a základní myšlenku vstupu do schengenského prostoru: volný pohyb osob, symbolizovaný motivem semaforu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 17. ledna 2008 vyjádřila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci dvousetkoruny podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2008.
Karta mince Vstup České republiky do schengenského prostoru
Karta mince Vstup České republiky do schengenského prostoru
PROOF - Špičková kvalita: 950 Kč vč. DPH, ihned in_stock 950CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock