0

Vstup České republiky do Evropské unie - mince se zlatým středem a stříbrným mezikružím

Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz17
Hodnota:2500 Kč
Typ mince:bimetal
Kód skupiny:Bimetalická mince 2500,-
Rok vydání:2004
 
Materiál:Ag 0.999, Au 999.9
Průměr:40 mm
Tloušťka:2.8 mm
Váha:31.104 g
Hrana:engraved
 
Náklad:10000 ks
Raženo:9000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Libuše Franckeová
Vstup České republiky do Evropské unie - mince se zlatým středem a stříbrným mezikružím
Další náhledy:    
Vstup České republiky do Evropské unie - mince se zlatým středem a stříbrným mezikružím Vstup České republiky do Evropské unie - mince se zlatým středem a stříbrným mezikružím

Informace k emisi bimetalické pamětní mince

Česká národní banka vydává dnem 28. dubna 2004 do oběhu pamětní minci v hodnotě 2500 Kč se zlatým středem.

Popis bimatelické pamětní mince

Bimetalová mince má zlatý střed o ryzosti 999.9, hmotnosti 7,776 g a průměru 16 mm a stříbrné mezikruží o ryzosti 999. Celková hmotnost mince je 31,104 g, její průměr 40 mm a síla ve středu i na mezikruží 2,8 mm. Její hrana je hladká, s vlysem "ČNB * Ag 0.999 * 23,328 g * Au 999.9 * 7,776 g *". Autorem mince, která je ražena pouze ve špičkové kvalitě, je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Na líci mince je ve zlatém středu nominální hodnota mince se zkratkou peněžní jednotky v kroužku 12 hvězdiček Evropské unie. Na mezikruží je při horním okraji opis s názvem státu a pod ním volné seskupení heraldických zvířat ze státního znaku. V neuzavřeném kruhu ve zbývající části mezikruží jsou rodové a státní znaky odpovídající vývoji české státnosti. Vyobrazení doplňuje značka mincovny. Na rubové straně je na zlatém středu mezi pěticípými hvězdičkami datum "1. 5. 2004", na mezikruží při spodním okraji třířádkový neuzavřený opis "vstup České republiky do Evropské unie" a na jeho zbývající části 17 významných letopočtů české historie. Nad zlatým středem jsou uprostřed horní části mezikruží iniciály autora návrhu mince.

Karta bimetalické pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu. Karta pro bimetalovou minci je křídově bílá s modrým mramorováním, mince je vyobrazena plasticky technikou suché pečeti, a to v barvě stříbrné a zlaté. Text na obou kartách je dvojjazyčný v češtině a angličtině.

Vyhlášení soutěže k návrhu bimetalické pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince a bimetalové mince ke vstupu České republiky do Evropské unie byly vyhlášeny celostátní neomezené anonymní soutěže v lednu 2003 s uzávěrkou 18. dubna 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy bimetalické pamětní mince

Obdobná situace nastala i v případě soutěže na bimetalovou minci. V prvním kole soutěže vyřadila komise 11 návrhů pro nedostatečnou výstižnost a věrohodnost tématu ve spojení s většími či menšími technickými nebo výtvarnými nedostatky. Ve druhém kole udělila odměny třem návrhům. Zbývající čtyři výtvarně nejzdařilejší a nejvýstižnější návrhy postoupily do třetího kola. Protože ani jeden z nich nebylo možné realizovat bez výraznějších úprav, komise stejně v případě stříbrné mince rozhodla o uspořádání užší soutěže. Podmínky pro autory, kterými byli akademický sochař Ladislav Kozák, akademický sochař Zbyněk Fojtů, student VŠUP Josef Šafařík a studenti AVU Jakub Vlček a Josef Oplištil (opět společný návrh), byly v podstatě rovněž shodné jako u stříbrné mince.

Doporučení k realizaci bimetalické pamětní mince

Užší soutěž na obě mince se uskutečnila 20. května 2003 v Bižuterii Česká Mincovna, a.s. v Jablonci nad Nisou. V obou případech komise konstatovala, že všichni vyzvaní autoři zadané podmínky splnili. Po shlédnutí návrhů na bimetalovou minci komise konstatovala, že návrh ak. sochaře L. Kozáka je méně výstižný než ostatní tři návrhy, které jsou v podstatě na stejné úrovni. Po delší diskusi přistoupila komise k hlasování, ze kterého vyšel jako vítězný návrh ak. sochaře Zbyňka Fojtů. Komise mu přiznala první cenu a doporučila jej k realizaci.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci bimetalické pamětní mince

Bankovní rada ČNB doporučení k realizaci u obou mincí schválila, avšak s určitými výhradami. Návrh bimetalové mince vyjadřuje v souladu se soutěžními podmínkami historické kořeny české státnosti. Na lícní jsou vyjádřeny historickými státními znaky jednotlivých epoch, na straně rubové důležitými resp. zlomovými letopočty. Bankovní rada před realizací mince doporučuje vyžádat si odborné stanovisko historiků k těmto letopočtům, popř. je ve smyslu tohoto stanoviska změnit nebo doplnit. Autoři byli s rozhodnutím bankovní rady seznámeni. ČNB i autor bimetalové mince požádali o vyjádření k použitým letopočtům stanovisko odborných historických pracovišť a na základě jejich stanovisek byly letopočty upraveny. Současně, po konzultaci s mincovnou a vzhledem k obsahu zlata v bimetalové minci, byl autor požádán o změnu nominální hodnoty bimetalové mince z 2000 Kč na 2500 Kč. Po úpravě návrhů k oběma mincím přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení jejich realizace. Emise stříbrných i bimetalových mincí se předpokládá koncem dubna roku 2004.
Karta mince Vstup České republiky do Evropské unie - mince se zlatým středem a stříbrným mezikružím
Vyprodáno out_of_stock