0

Vstup České republiky do Evropské unie

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz44-pmpcz44-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2004
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedhladká s vlisem
 
Náklad:1000014000 ks
Raženo:1000014000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:MgA. Josef Oplištil
Rytecké úpravy:Ivan Eyman
Vstup České republiky do Evropské unie
Další náhledy:    
Vstup České republiky do Evropské unie Vstup České republiky do Evropské unie
Vstup České republiky do Evropské unie
Další náhledy:    
Vstup České republiky do Evropské unie Vstup České republiky do Evropské unie

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dnem 28. dubna 2004 do oběhu pamětní minci v hodnotě 200 Kč pamětní stříbrnou dvousetkorunu. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a vlysem s mezinárodními kódy přistupujících států na hladké hraně. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, mezi jednotlivými kódy států na hraně jsou hvězdičky; u mincí v běžné kvalitě jsou mezi kódy na špičku postavené čtverečky. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm.

Popis stříbrné pamětní mince

Autorem lícní strany návrhu mince je pan Josef Oplištil, autorem rubové strany návrhu je pan Jakub Vlček. Na lícní straně dvousetkoruny je uprostřed kompozice heraldických zvířat ze státního znaku České republiky a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Kolem kompozice heraldických zvířat a nominální hodnoty je v opisu název státu a při okrajích mince je rovněž v opisu 12 pěticípých hvězdiček symbolizujících Evropskou unii. Vyobrazení a nápisy doplňuje značka mincovny a iniciály autora výtvarného návrhu této strany. Na rubu mince jsou ve čtyřech řádcích umístěny stylizované symboly charakteristické pro stávající členské státy Evropské unie; mezi nimi je vynechané jedno volné místo symbolizující otevřenost unie dalším státům. V opisu při okrajích dvousetkoruny je text "vstup České republiky do Evropské unie" , datum "1. 5. 2004" a značka autora návrhu této strany.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu. Karta pro stříbrnou minci je modrá a mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti, pro obě provedení mince je společná. Text na kartě je dvojjazyčný v češtině a angličtině.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince a bimetalové mince ke vstupu České republiky do Evropské unie byly vyhlášeny celostátní neomezené anonymní soutěže v lednu 2003 s uzávěrkou 18. dubna 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci bylo předloženo 20 návrhů od celkem 17 autorů, na bimetalovou minci 18 návrhů, z nichž jeden měl variantní rubovou stranu, od 16 autorů. Hodnocení obou soutěží proběhlo 29. dubna 2003. Odborné konzultace k návrhům poskytl odbor Evropské unie a mezinárodních organizací sekce sekretariát ČNB. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila nejprve podání na pamětní stříbrnou minci. Konstatovala, že žádný z návrhů v podobě, v jaké byl předložen, není možné doporučit k realizaci, protože v převážné většině dostatečně nevystihují zadané téma nebo obsahují problematické prvky, jako je např. podoba s euromincemi. U některých návrhů se vyskytly i technické nebo výtvarné nedostatky. Z těchto důvodů komise v průběhu prvního kola vyřadila z další soutěže 17 návrhů a u tří zbývajících návrhů, které zadané téma vystihovaly nejlépe, byly nápadité a výtvarně kvalitní, rozhodla o uspořádání užší soutěže. Autory těchto návrhů byli akademický sochař Jiří Harcuba, akademický sochař Vladimír Oppl a studenti Akademie výtvarných umění Jakub Vlček a Josef Oplištil, kteří předložili společný návrh. Komise stanovila podmínky pro účast v užší soutěži s uzávěrkou 19. května; u jednotlivých návrhů doporučila upravit nebo pozměnit některé atributy, kompozici nebo písmo. Současně připustila, vzhledem k obtížnosti námětu, volnější úpravu zejména rubových stran, event. i předložení výrazně odlišného nebo zcela nového námětu.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Užší soutěž na obě mince se uskutečnila 20. května 2003 v Bižuterii Česká Mincovna, a.s. v Jablonci nad Nisou. V obou případech komise konstatovala, že všichni vyzvaní autoři zadané podmínky splnili. Z předložených návrhů na pamětní stříbrnou minci komise ohodnotila jako nejoriginálnější, nejvýstižnější a výtvarně velmi zdařilý společný návrh studentů J. Vlčka a J. Oplištila, udělila mu první cenu a doporučila jej k realizaci.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada ČNB doporučení k realizaci u obou mincí schválila, avšak s určitými výhradami. Na rubové straně návrhu pamětní stříbrné mince ztvárnili autoři stylizované státní symboly stávajících členských zemí Evropské unie, převzaté převážně ze státních znaků těchto zemí. V případě Itálie však byl použit benátský lev, který není symbolem celého státu. Podobně je tomu v případě Velké Británie, kde autoři zobrazili pouze anglické levharty. Pro Francii pak byly ztvárněny lilie, které jsou ovšem symbolem royalistickým. Proto bude nutné po konzultaci s heraldikem navržené symboly nahradit jinými, výstižnějšími. Autoři byli s rozhodnutím bankovní rady seznámeni.
Karta mince Vstup České republiky do Evropské unie
Karta mince Vstup České republiky do Evropské unie
PROOF - Špičková kvalita: 1 555 Kč vč. DPH, ihned in_stock 1555CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: 490 Kč vč. DPH, ihned in_stock 490CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík