0

Technická památka pivovar v Plzni

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz26-pzcz26-o
Hodnota:2500 Kč
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - Kulturní památky technického dědictví
Rok vydání:2008
 
Materiál:999.9 Au
Průměr:22 mm
Tloušťka:1.6 mm
Váha:7.78 g
Hrana:hladkávroubkovaná
 
Náklad:108003200 ks
Raženo:0 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Technická památka pivovar v Plzni
Další náhledy:    
Technická památka pivovar v Plzni Technická památka pivovar v Plzni
Technická památka pivovar v Plzni
Další náhledy:    
Technická památka pivovar v Plzni Technická památka pivovar v Plzni

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Česká národní banka vydává dnem 8. října 2008 do oběhu šestou zlatou 2500 Kč minci z cyklu Kulturní památky technického dědictví, která znázorňuje pivovar v Plzni. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, lišícím se povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován. Hrana mince ve zvláštním provedení je hladká. Mince v běžném i špičkovém provedení jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mincí je 7,78 g, průměr je 22 mm a síla 1,6 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, napravo je slezská orlice a nalevo je moravská orlice. Pod kompozicí heraldických zvířat jsou ve výřezu vyobrazeny pivovarské varné pánve. Při levém, horním a pravém okraji mince je v neuzavřeném opisu název cyklu „KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ“. Mezi kompozicí heraldických zvířat a vyobrazením varných pánví je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Při spodním okraji mince je označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „2500 Kč“. Značka České Mincovny je umístěna v pravém dolním rohu výřezu s vyobrazením varných pánví.Na rubové straně mince jsou právovárečná vrata měšťanského pivovaru v Plzni, za nimiž je průhled do areálu pivovaru. Pod právovárečnými vraty je ve výřezu řada pivovarských sudů. Při levém a pravém okraji mince je neuzavřený opis „PIVOVAR V PLZNI“, který je rozdělen letopočtem ražby „2008“. U pravého okraje mince jsou umístěny iniciály autora výtvarného návrhu mince, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny propojenými písmeny „FZ“.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu červené barvy. Mince je vyobrazena zlatě s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Na umělecký návrh zlaté mince pivovar v Plzni byla v červnu vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou 12. října 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Do soutěže na zlatou minci bylo předloženo celkem 31 sádrových modelů od 23 výtvarníků. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 23. října 2007 v České národní bance za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Ing. Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze. Jeden z návrhů byl vyloučen pro porušení soutěžních podmínek. Ostatní předložené sádrové modely hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 16 návrhů, a to zejména z důvodu výtvarných nedostatků v modelaci, písmu či kompozici, případně pro nedostatečné vystižení tématu Ve druhém kole bylo oceněno devět návrhů, které lépe vystihovaly technickou památku a zároveň byly výtvarně na vyšší úrovni. Tři návrhy za zajímavou kompozici a velmi precizní výtvarné provedení získaly ve druhém kole mimořádnou odměnu.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupily dva návrhy, které podle názoru komise i odborného poradce byly výtvarně na nejvyšší úrovni, oba zvolenou symbolikou vystihují zadané téma, vyznačují se kultivovanou a přesnou modelací, nápaditou kompozicí a vhodně zvoleným písmem i jeho provedením. Komise po dlouhé diskuzi udělila první cenu návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů, který doporučila k realizaci. Druhá cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za vynikající výtvarné provedení návrhu. Třetí cena nebyla udělena.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 8. listopadu 2007 ztotožnila s názorem komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2008.
Karta mince Technická památka pivovar v Plzni
Karta mince Technická památka pivovar v Plzni
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock