0

Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic stand

Detail medaile Popis medaile
Kód mince coin_number:21402-750
Hodnota:1 ks
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Medaile
Rok vydání:2014
 
Materiál:Ag 925 / 1000
Průměr:31 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:13 g
Hrana:vroubkovaná
 
Náklad:5800 ks
Raženo:5800 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Vladimír Pavlica
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic stand
Další náhledy:    
Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic stand Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic stand
Letos uplyne 450 let od narození vpravdě výjimečné renesanční osobnosti, dvořana, diplomata, spisovatele a hudebního skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Ten však nejvíce proslul svými cestopisy, kterými díky vtipnému a poutavému slohu dokáže uchvátit čtenáře i dnes. Česká národní banka tedy právem věnuje stříbrnou minci s nominálem 200 Kč právě jemu. Mince zaujme netradičním grafickým zpracováním akademického malíře Vladimíra Pavlici. Averz zdobí působivý a do nejmenších detailů vyvedený portrét Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic spolu s jeho jménem a letopočty 1564 a 2014. Reverz je pak výtvarnou přehlídkou odvětví, do nichž Kryštof během svého života tvořivě zasáhl spolu s historickými erby českých zemí. Mimořádně povedená mince z ryzího stříbra je tak další sběratelskou lahůdkou! Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic se narodil v Klenové. Díky svému šlechtickému původu získal na svou dobu velmi kvalitní vzdělání na dvoře budoucího císaře, arciknížete Ferdinanda II. Tyrolského. Kvůli svým znalostem pak doprovázel Ferdinanda na cestách do Itálie, což patrně probudilo v Kryštofovi cestovatelského ducha. V roce 1597 se vydal spolu se svým švagrem, Heřmanem Černínem z Chudenic, na pouť do Svaté země, během níž navštívili Bavorsko, Tyrolsko, Itálii, Krétu, Kypr, Tel-Aviv, Egypt a pochopitelně samotný Jeruzalém. Z této cesty vzešla jeho nejznámější kniha „Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta“. Když se vrátil do Čech, byl povýšen Rudolfem II. do panského stavu a zastával u dvora vysoké státní funkce. Po smrti císaře navštívil coby vyslanec nového panovníka Matyáše Španělsko, cestopis z této pouti se však nedochoval. Následně odešel ze služeb dvora a usídlil se na hradě Pecka, kde se věnoval převážně hudbě. V roce 1618 se účastnil stavovského povstání, později také tažení na Vídeň. Po Bílé hoře byl zadržen Albrechtem z Valdštejna na Pecce a 21. června 1621 byl spolu s dalšími dvaceti šesti českými pány na Staroměstském náměstí v Praze popraven. Pamětní stříbrná dvousetkoruna vydaná Českou národní bankou k poctě 450. výročí narození renesančního šlechtice nezměrného významu nesmí vaši kolekci v žádném případě minout!
Karta mince Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic stand
Vyprodáno out_of_stock