0

Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic proof

Detail medaile Popis medaile
Kód mince coin_number:21402-721
Hodnota:1 ks
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Medaile
Rok vydání:2014
 
Materiál:Ag 925 / 1000
Průměr:31 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:13 g
Hrana:hladká s popisem
 
Náklad:11500 ks
Raženo:11500 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Vladimír Pavlica
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic proof
Další náhledy:    
Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic proof Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic proof
Pokud bychom hledali nejvšestrannější osobnost české společnosti přelomu 16. a 17. století, pak bychom jistě a právem narazili na jméno Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Od narození tohoto diplomata, malíře, hudebního skladatele a především spisovatele, který proslul jako autor jedinečných cestopisů, v nichž poutavě a s nadsázkou popisuje cizí kraje, uplyne letos 450 let. Česká národní banka proto zvolila právě Kryštofa Haranta a jeho dílo jako nosné téma mimořádně zdařilé stříbrné dvousetkorunové mince. Autorem pamětní mince z ryzího stříbra v jedinečném lesku kvality proof je akademický malíř Vladimír Pavlica. Jeho návrh zvítězil díky osobitému, ale také dobově přesnému zpracování portrétu na averzu i znamenitě zpodobněným historickým motivům, které zdobí reverz. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic je druhou dvousetkorunovou mincí z letošní emise České národní banky, jež následuje po březnové poctě Bohumilu Hrabalovi. Zajistěte si ucelenou sbírku těchto oblíbených ražeb včas! Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic se narodil v Klenové. Díky svému šlechtickému původu získal na svou dobu velmi kvalitní vzdělání na dvoře budoucího císaře, arciknížete Ferdinanda II. Tyrolského. Kvůli svým znalostem pak doprovázel Ferdinanda na cestách do Itálie, což patrně probudilo v Kryštofovi cestovatelského ducha. V roce 1597 se vydal spolu se svým švagrem, Heřmanem Černínem z Chudenic, na pouť do Svaté země, během níž navštívili Bavorsko, Tyrolsko, Itálii, Krétu, Kypr, Tel-Aviv, Egypt a pochopitelně samotný Jeruzalém. Z této cesty vzešla jeho nejznámější kniha „Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta“. Když se vrátil do Čech, byl povýšen Rudolfem II. do panského stavu a zastával u dvora vysoké státní funkce. Po smrti císaře navštívil coby vyslanec nového panovníka Matyáše Španělsko, cestopis z této pouti se však nedochoval. Následně odešel ze služeb dvora a usídlil se na hradě Pecka, kde se věnoval převážně hudbě. V roce 1618 se účastnil stavovského povstání, později také tažení na Vídeň. Po Bílé hoře byl zadržen Albrechtem z Valdštejna na Pecce a 21. června 1621 byl spolu s dalšími dvaceti šesti českými pány na Staroměstském náměstí v Praze popraven. Stříbrná mince s nominálem 200 Kč - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic je dalším atraktivním kouskem, který si přímo říká o čestné místo ve vašich sbírkách.
Karta mince Stříbrná mince 200 Kč 2014 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic proof
Vyprodáno out_of_stock