0

Stříbrná medaile Zlatá bula sicilská proof

Detail medaile Popis medaile
Kód mince coin_number:30677-721
Hodnota:1 ks
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Medaile
Rok vydání:2012
 
Materiál:Ag 999 / 1000
Průměr:37 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:31.1 g
Hrana:hladká s popisem
 
Náklad:1000 ks
Raženo:1000 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Michal Vitanovský
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Stříbrná medaile Zlatá bula sicilská proof
Další náhledy:    
Stříbrná medaile Zlatá bula sicilská proof Stříbrná medaile Zlatá bula sicilská proof
Dědičná královská hodnost panovníka Zlatá bula sicilská patří mezi několik málo historických dokumentů, které jsou známy nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. Zlatou bulu sicilskou vydal roku 1212 římský král Fridrich II. v Basileji ve prospěch českého krále Přemysla Otakara I. Jedná se o jeden ze základních dokumentů české státnosti dokládající dědičnou královskou hodnost panovníka. Na averzní straně medaile jsou vyobrazeny polopostavy panovníků Fridricha II. a Přemysla Otakara I., jejichž podoba byla vytvořena podle knižních maleb s přihlédnutím k věkovému rozdílu obou historických postav. Fridrich II. dosáhl roku 1212 osmnácti let, zatímco Přemysl Otakar I. byl již ve zralém věku. Obě postavy jsou propojeny reliéfem buly i gesty rukou a pohybem hlav. Kompozici doplňuje text v opisu ZLATÁ BULA SICILSKÁ 1212–2012. Téma na reverzu, rozvíjejí a doplňující averz, připomíná kontinuitu přemyslovských vládců, vyjádřenou zde řadou postav s různými panovnickými insigniemi. Na ně vpravo navazují tři heraldická zvířata, český lev a moravská a slezská orlice. Pod nimi je nápis ve dvou řádcích DEI GRACIA/REX a pod ním je na střed umístěna královská koruna volně inspirovaná tvaroslovím pohřební koruny Přemysla Otakara II. Všechny popsané motivy jsou propojeny na výšku orientovaným obdélníkem v proporcích listiny Zlaté buly sicilské. Limitovaný náklad 1000 kusů
Karta mince Stříbrná medaile Zlatá bula sicilská proof
Vyprodáno out_of_stock