0

Stříbrná medaile Pocta O.Kulhánkovi - J.A.Komenský - motiv bankovky 200 Kč proof

Detail medaile Popis medaile
Kód mince coin_number:30970-721
Hodnota:1 ks
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Medaile
Rok vydání:2014
 
Materiál:Ag 999 / 1000
Průměr:34 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:16 g
Hrana:hladká s popisem
 
Náklad:800 ks
Raženo:800 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:MgA. Klára Melichová/ ak.soch. Vladimír
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Stříbrná medaile Pocta O.Kulhánkovi - J.A.Komenský - motiv bankovky 200 Kč proof
Další náhledy:    
Stříbrná medaile Pocta O.Kulhánkovi - J.A.Komenský - motiv bankovky 200 Kč proof Stříbrná medaile Pocta O.Kulhánkovi - J.A.Komenský - motiv bankovky 200 Kč proof
Motivy bankovek Oldřicha Kulhánka Série „České bankovky na českých medailích“ sluší nejen zlatu. Její vysokou uměleckou hodnotu brilantně odráží také stříbro. Vždyť autorem návrhu nebyl nikdo menší než akademický malíř Oldřich Kulhánek, jemuž je touto formou vzdáván další hold. Umělec již bohužel není mezi námi, proto se kompozice na medaili na žádost České mincovny bravurně ujala jeho dcera, MgA. Klára Melichová. „Moje práce je samozřejmě trochu odlišná. Nevytvářím originální kresbu, pracuji s reprodukcemi. Nesnažila jsem se o žádné zásadní úpravy, ale o to, abych vytvořila návrh s návazností na ty předešlé,“ hodnotí své dílo skromně. Stříbrná miniatura medaile s motivem 200 Kč bankovky J. A. Komenský nese také nezaměnitelný rukopis akademického sochaře Vladimíra Oppla, který pro ražbu připravil sádrový model. Oppl je mimo jiné také autorem pamětní mince Nové město pražské ze sady Karel IV., která byla vyhlášena nejkrásnější zlatou mincí světa v roce 1999. Na averzu medaile s motivem 200 Kč bankovky J. A. Komenský je po vzoru předlohy vyobrazen učitel národů. Reverz pak odráží symboliku předávání znalostí a zkušeností – spojené ruce dítěte a dospělého – tolik rozvíjené Komenského myšlenky. Jan Amos Komenský neproslul pouze jako pokrokový pedagog a spisovatel. Národ v Komenském spatřuje vlastence, který jej vřele miloval a který spolu s ním prožíval jeho utrpení po Bílé hoře. Komenského myšlenky dodávaly Čechům sílu v době plné beznaděje. Jan Amos Komenský byl, coby poslední biskup jednoty bratrské, velmi zbožný. Současně však byl ve své víře tolerantní a usiloval o porozumění mezi církvemi. Jeho úcta k humanismu, vědění a láska k pravdě daleko přesáhly svou dobu a nesou v sobě naléhavý odkaz všem generacím. Jeho dílo je považováno za ucelenou metodiku lidství. Podle vlastního životopisu se narodil roku 1592 v Nivnici, dětství prožil částečně v Uherském Brodě, po osiření pak pobýval u tety ve Strážnici. Vystudoval teologii v Herbornu a Heidelbergu. Roku 1616 byl vysvěcen na kněze a krátce nato začal řídit bratrský sbor ve Fulneku. Tam ho zastihla porážka českého stavovského povstání. Po Bílé hoře se musel jako bratrský kněz skrývat, nejčastěji pobýval na brandýském panství Karla staršího ze Žerotína. Národní tragedie se v jeho životě prolnula s tragedií osobní – zemřela mu žena a dvě děti. Roku 1628 odešel do exilu do polského Lešna. Působil tam jako učitel i rektor bratrského gymnázia, od roku 1648 jako biskup jednoty bratrské. V roce 1656 bylo Lešno vypáleno a Komenský se odebral do Amsterodamu, kde žil a tvořil až do své smrti v roce 1670. Stříbrné miniatury medailí jsou poměrně raritní a dosahují ve sběratelských kruzích obrovské obliby. Nesou s sebou nekompromisní uměleckou hodnotu v cenových relacích dostupných pro každého. S přihlédnutím k tomu, že současná cena stříbra se drží na svém minimu, je pak emise této stříbrné miniatury logickou sběratelskou výzvou. Stříbrná miniatura sběratelské medaile s motivem 200 Kč bankovky J. A. Komenský je vyražena v sérii 800 ks.
Karta mince Stříbrná medaile Pocta O.Kulhánkovi - J.A.Komenský - motiv bankovky 200 Kč proof
Vyprodáno out_of_stock