0

Stříbrná medaile Apoštol Filip stand

Detail medaile Popis medaile
Kód mince coin_number:31014-720
Hodnota:1 ks
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Medaile
Rok vydání:2015
 
Materiál:Ag 999 / 1000
Průměr:28 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:13 g
Hrana:hladká s popisem
 
Náklad:500 ks
Raženo:500 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Mária Filová
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Stříbrná medaile Apoštol Filip stand
Další náhledy:    
Stříbrná medaile Apoštol Filip stand Stříbrná medaile Apoštol Filip stand
Apoštolové Dalším z dvanácti Ježíšových učedníků, který získal vlastní stříbrnou medaili v sérii Apoštolové od České mincovny, je svatý Filip. Ač sám hebrejského původu, nesl Filip jméno řecké, jež znamená v překladu „milovník koní“. Je patronem Lucemburska, Uruguaye, Sorrenta, svou ochrannou ruku drží také nad cukráři, kramáři, kloboučníky, paštikáři a koželuhy. Nově zdobí i okouzlující ražbu s velkou duchovní i uměleckou hodnotou. Filip pocházel z Betsaidy, stejně jako Petr a Ondřej. Dle dohadů patřil již k učedníkům svatého Jana Křtitele. Na obrazech bývá znázorňován jako mladík, nebo naopak jako starý muž v doprovodu různých symbolů – většinou kříže či berle s křížem, s kamenem, knihou, mísou s hadem a občas i s košem plným bochníků a ryb. Často jeho portrét zdobí také svitek – stejně jako na averzu nové medaile z ryzího stříbra, jejíž autorství patří talentované výtvarnici Márii Filové. S životem svatého Filipa je rovněž spjata legenda, kterou symbolizuje výjev na reverzu medaile. Svatý Filip nejprve kázal po dvacet let evangelium ve Skythii. Pohané jej nutili, aby obětoval jejich bohu Martovi, ale při přípravě ohně pro oběť se pod modlou objevil obrovský drak a usmrtil veleknězova syna a dva pohanské kněze, jež nařídili svým sluhům Filipa držet v okovech. Každý, kdo byl zasažen drakovým dechem, onemocněl. Svatý Filip jim poradil toto: „Poslechněte mě – rozbijte tuto modlu a postavte na jejím místě kříž Ježíše Krista a potom, co ho budete všichni uctívat, vaši mrtví povstanou a nemocní se uzdraví. Ale musíte to udělat úplně všichni.“ Nemocní tak rádi učinili a Filip navždy vykázal draka do pouště, vzkřísil mrtvé, uzdravil nemocné a všechny pokřtil. Ze Skythie se později přesunul do Hieropole, kde vymýtil kacířství Hebronitů, a dle další z legend byl ve věku 87 let zajat pohany, mučen, ukřižován a ukamenován. Medaile z ryzího stříbra věnovaná apoštolu Filipovi je emitována v limitovaném nákladu 500 kusů. Pouze tolik sbírek se tedy může pyšnit tímto krásným přírůstkem.
Karta mince Stříbrná medaile Apoštol Filip stand
Vyprodáno out_of_stock