0

Replika Brněnského tolaru Ferdinanda II. stand

Detail medaile Popis medaile
Kód mince coin_number:30791-720
Hodnota:1 ks
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Medaile
Rok vydání:2013
 
Materiál:Ag 999 / 1000
Průměr:37 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:31.1 g
Hrana:hladká s popisem
 
Náklad:1000 ks
Raženo:1000 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Jan Lukáš
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Replika Brněnského tolaru Ferdinanda II. stand
Další náhledy:    
Replika Brněnského tolaru Ferdinanda II. stand Replika Brněnského tolaru Ferdinanda II. stand
Hold historickým mincovnám Replika Brněnského tolaru Ferdinanda II. je vytvořena podle originální mince a razí se z trojské unce ryzího stříbra. Činnost brněnské mincovny byla v 17. století obnovena po více než sto letech v roce 1619. Mincovna našla své místo v paláci olomouckého biskupa kardinála Františka Dietrichsteina na Zelném trhu. Nejzajímavější brněnskou ražbou z doby třicetileté války je tolar datovaný rokem 1621. Dochované exempláře známe v podobě odražků na čtvercovém střížku, lze tedy předpokládat, že šlo o ražby zkušební či reprezentační, které nebyly určeny pro peněžní oběh. Historie ražby mincí zde není příliš dlouhá. V letech 1646?1648 bylo od mincování v Dietrichsteinském paláci upuštěno. Na lícní straně mince je umístěna stojící rozkročená korunovaná postava panovníka držícího v pravé ruce žezlo, v levé říšské jablko. Na spodním okraji pak vidíme drobná písmena „GR“ (značka "řezače želez"). Rubové straně dominuje císařský orel s výraznou korunou, zasahující do opisového mezikruží. Prsa orla zdobí složitý štít se znaky zemí, v nichž tehdy obě větve Habsburků vládly, obtáčený řetězem Zlatého rouna. Dole pod říšským orlem je v opisovém mezikruží umístěn habsburský rodový erb. Před letopočtem („1621“) jsou nad sebou drobná, navzájem spojená písmena „HP“ (značka mincmistra Hanse Pecze). Latinský opis se jménem a titulaturou vydavatele začíná na horním okraji líce a přechází na rubovou stranu, proto je třeba jej číst jako jeden celek: FERDINANDVS . II. D[EI] . G[RATIA] . R[OMANORVM] . I[MPERATOR] . S[EMPER] . A[VGVSTVS] . G[ERMANIAE] . H[VNGARIAE] . B[OHEMIAE] . REX . ARCHID[VX] . AVS[TRIAE] . DVX . BVR[GVNDIAE] . MA[RCHIO] . MO[RAVIAE] . 1621. Do češtiny lze tento opis volně přeložit následovně: Ferdinand Druhý, z Boží milosti císař římský, vždy rozmnožitel říše, král německý, uherský, český, arcikníže rakouský, vévoda burgundský, markrabě moravský 1621. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc odborný garant projektu Limitovaný náklad 1000 kusů.
Karta mince Replika Brněnského tolaru Ferdinanda II. stand
Vyprodáno out_of_stock