0

Renesance - zámek v Litomyšli

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz13-pzcz13-o
Hodnota:2000 Kč
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - 10. století architektury
Rok vydání:2002
 
Materiál:999.9 Au
Průměr:20 mm
Tloušťka:1.4 mm
Váha:6.22 g
Hrana:hladkávroubkovaná
 
Náklad:33002500 ks
Raženo:33002500 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Jiří Věneček
Rytecké úpravy:Jaroslav Hrách
Renesance - zámek v Litomyšli
Další náhledy:    
Renesance - zámek v Litomyšli Renesance - zámek v Litomyšli
Renesance - zámek v Litomyšli
Další náhledy:    
Renesance - zámek v Litomyšli Renesance - zámek v Litomyšli

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 25. září 2002 do oběhu zlatou 2000 Kč minci "Renesance -zámek v Litomyšli" z cyklu "Deset století architektury". Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9. Hrubá hmotnost mincí je 6,22 g, průměr 20 mm a síla 1,40 mm. Stejně jako u každé ražby zlatých dvoutisícikorun jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata nahoru 0,01%.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně je v horní části mincovního pole umístěna volná kompozice stylizovaných heraldických zvířat ze zemských znaků, českého lva, moravské a slezské orlice. Český lev je uprostřed mezi oběma orlicemi. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v řádku pod heraldickými zvířaty. Ve spodní části mincovního pole je zobrazena mořská panna ze sgrafita na fasádě litomyšlského zámku. V neuzavřeném opisu při levém a pravém okraji mince je text "DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY" a při spodním okraji mince pod mořskou pannou označení nominální hodnoty mince "2000 Kč". Ústředním motivem rubové strany je vyobrazení zámku v Litomyšli z nadhledu, doplněné při spodním okraji mince motivem gryfa na kouli z figurálního sgrafita z fasády věže zámku, při pravém horním okraji znakem rodu Pernštejnů - zubří hlavou s houžví v chřípí. Při okrajích mince je neuzavřený opis "RENESANCE LITOMYŠL ZÁMEK 2002", přičemž letopočet je od ostatního textu oddělen výraznou tečkou. Iniciály jména autora návrhu, akademického sochaře Jiřího Věnečka, jsou v levé spodní části mince pod spárem gryfa. Ražbu provedla Bižuterie Česká Mincovna, a.s. v Jablonci nad Nisou, jejíž značka je umístěna na lícní straně pod českým lvem.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu tmavě červené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena zlatě s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je karta společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Na umělecký návrh  v pořadí čtvrté pamětní zlaté 2000 Kč mince z cyklu Deset století architektury  "Renesance - zámek v Litomyšli" byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v květnu 2001 s  uzávěrkou 2. listopadu 2001. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již zúčastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 37 podání, jejichž hodnocení proběhlo 13. listopadu 2001. Komise pro posuzování návrhů na české peníze dva návrhy vyřadila pro nesplnění podmínek soutěže - použití jiného než předepsaného prvku na lícní straně a ostatní podání hodnotila   v rámci tří soutěžních kol.  V I. kole byly vyřazeny  celkem 23 návrhy, a to především pro to, že nesplňovaly zcela přesně zadání - prezentovat renesanční sloh a konkrétně zámek v Litomyšli. Některé z nich svým námětem či provedením připomínaly jiné architektonické slohy, jiné sice vyjadřovaly renesanci, avšak příliš obecně; vyskytly se i drobnější nedostatky technické a výtvarné.  Do II. kola postoupily návrhy vyznačující se vysokou výtvarnou kvalitou, zajímavou kompozicí prvků nebo zpracováním. Dva z nich komise ohodnotila jako mimořádně zdařilé. První z nich, vynikající vysokou výtvarnou invencí, však nedostatečně vyjadřoval zadané téma. Druhý, který  renesanci vystihoval velmi dobře, použil jako hlavní motiv rubové strany prvek, který připomíná renesační štít domu; tomuto tématu bude věnována následující mince, proto by nebylo možné doporučit jej k realizaci.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do III. kola postoupily tři návrhy, u kterých komise konstatovala zvláště výstižné provedení námětu, originalitu, mimořádné výtvarné kvality a bezproblémovou možnost realizace. Na udělení cen se komise usnesla jednomyslně. Třetí cenu získal návrh pana Jakuba Vlčka, který svou kompozicí perfektně vystihuje principy renesance, jsou však v něm poněkud potlačeny prvky charakteristické pro zámek v Litomyšli. Druhá cena byla udělena návrhu pana Františka Skrbka za vystižení charakteru zámku v Litomyšli a jeho významu pro renesanci; celkové pojetí však působí poněkud akademicky a mezi lícní a rubovou stranou je mírný nesoulad. První cenu a doporučení k realizaci komise udělila návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka pro působivé iluzivní vyjádření architektury litomyšlského zámku s kvalitním sochařským zpracováním v moderním duchu. Podle komise oceněný návrh splňuje všechny požadavky po obsahové, výtvarné i technické stránce, obě strany návrhu spolu korespondují a celkově je návrh srozumitelný i nejširší veřejnosti. Vysoce ho ocenil i odborný poradce, kterým byl ak. arch. ing. Miroslav  Řepa, hlavní kurátor výstavy Deset století architektury.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 25. září 2002.
Karta mince Renesance - zámek v Litomyšli
Karta mince Renesance - zámek v Litomyšli
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock