0

Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz11-pzcz11-o
Hodnota:2000 Kč
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - 10. století architektury
Rok vydání:2001
 
Materiál:999.9 Au
Průměr:20 mm
Tloušťka:1.4 mm
Váha:6.22 g
Hrana:hladkávroubkovaná
 
Náklad:33002500 ks
Raženo:33002500 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Michal Vitanovský
Rytecké úpravy:Libuše Franckeová
Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě
Další náhledy:    
Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě
Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě
Další náhledy:    
Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 26. září 2001 do oběhu zlatou 2000 Kč minci "Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě" z cyklu "Deset století architektury". Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9. Hrubá hmotnost mincí je 6,22 g, průměr 20 mm a síla 1,40 mm. Stejně jako u každé ražby zlatých dvoutisícikorun jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata nahoru 0,01%.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně je v horní polovině mincovního pole umístěna volná kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku ČR, českého lva, moravské a slezské orlice. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v řádku pod touto kompozicí. Ve spodní polovině mincovního pole je fragment kružby gotického kruhového okna, do jehož středového ornamentu je zakomponováno označení nominální hodnoty mince "2000 Kč". Při spodním okraji mince je neuzavřený opis "DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY". Ústředním motivem rubové strany je sochařský přepis druhého obrazu z cyklu Mistra vyšebrodského oltáře Narození Páně zobrazující nejvýznamnějšího fundátora kláštera ve Vyšším Brodě, Voka z Rožmberka s modelem stavby na rukou. Nad modelem kláštera je umístěna pětilistá rožmberská růže a letopočet ražby mince, které hlavní motiv doplňují. Při horním okraji mince je neuzavřený opis "RANÁ GOTIKA", při spodním okraji opis "KLÁŠTER VYŠŠÍ BROD". Iniciály jména autora návrhu, akademického sochaře Michala Vitanovského, spojené do tvaru stylizovaného srdce, jsou při pravé straně mince. Ražbu provedla Bižuterie Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou, jejíž značka je umístěna na lícní straně v prostředním ornamentu dolní části fragmentu gotické kružby.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu tmavě červené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena zlatě s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je karta společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Na umělecký návrh uvedené pamětní mince byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červenci 2000 s  uzávěrkou 17. listopadu 2000. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 13. prosince 2000 za přítomnosti odborného poradce akad. arch. Ing. Miroslava Řepy, zástupce Správy Pražského hradu a hlavního kurátora výstavy Deset století architektury vyhodnotila předložených 21 podání, což představovalo 25 návrhů lícních stran a 21 návrhů rubových stran. V I. kole bylo vyřazeno 9 návrhů, jejichž autorům se nepodařilo dostatečně vystihnout výtvarnou podstatu období rané gotiky. Ve II. kole zůstalo 9 návrhů, které výrazně lépe naplňovaly zadání než návrhy vyřazené v I. kole. Dva z nich byly hodnoceny jako kvalitnější.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do III. kola postoupily 3 návrhy, které Komise hodnotila jako nejlepší. Vzhledem k připomínkám členů Komise i odborného poradce k jednotlivým návrhům doporučila vyzvat autory, akademické sochaře Vladimíra Oppla, Michala Vitanovského a Jiřího Věnečka, do užší soutěže. Připomínky u jednotlivých návrhů směřovaly k časovému zařazení renesančního prvku (jezdec na koni z náhrobku Petra Voka), mluvící pásce a iluzi prostoru gotické síně. Při vyhodnocení návrhů předložených v užší soutěži se Komise dne 7. února 2001 opět za přítomnosti odborného poradce akad. arch. Ing. Miroslava Řepy shodla v názoru, že návrh akad. sochaře Michala Vitanovského nejlépe charakterizuje atmosféru doby ve výtvarném projevu. Zároveň se členové Komise shodli na tom, že tento návrh se zřetelností a jednoduchostí nejlépe hodí pro rozměr zlaté mince (průměr 20 mm). Proto návrh získal I. cenu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v říjnu 2001.
Karta mince Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě
Karta mince Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock