0

Předsednictví ČR v Radě Evropské unie

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz67-pmpcz67-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2009
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.4 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:1970013200 ks
Raženo:0 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:MgA. Josef Oplištil
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Předsednictví ČR v Radě Evropské unie
Další náhledy:    
Předsednictví ČR v Radě Evropské unie Předsednictví ČR v Radě Evropské unie
Předsednictví ČR v Radě Evropské unie
Další náhledy:    
Předsednictví ČR v Radě Evropské unie Předsednictví ČR v Radě Evropské unie

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 7. ledna 2009 vydává Česká národní banka do oběhu první letošní pamětní stříbrnou dvousetkorunu u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,4 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na líci dvousetkoruny je v kruhu umístěná kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku, po jejímž obvodu je 12 pěticípých hvězd symbolizujících Evropskou unii. Na obvodu dvousetkoruny je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka mincovny, která dvousetkorunu razila, se nachází při spodním okraji dvousetkoruny mezi názvem státu a pěticípými hvězdami. Na rubové straně dvousetkoruny je ve středu mincovního pole v kruhu 12 pěticípých hvězd symbolizujících Evropskou unii. Při pravém, spodním a levém okraji mince je dvouřádkový neuzavřený opis „PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE“. Při pravém horním okraji dvousetkoruny je ročník ražby „2009“ a při horním okraji dvousetkoruny je státní vlajka České republiky. Autorem dvousetkoruny je MgA. Josef Oplištil. Jeho iniciály, které jsou tvořeny spojenými písmeny „OJ“, se nacházejí při levém okraji státní vlajky.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu žluté barvy s modrým potiskem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v říjnu 2007 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince u příležitosti . Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 11. ledna 2008. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže bylo předloženo 25 sádrových návrhů, které byly dílem 20 výtvarníků. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 22. ledna 2008 v České národní bance za přítomnosti dvou odborných poradců - Mgr. Ondřeje Karase, ředitele odboru komunikace Úřadu vlády a PhDr. Jiřího Šitlera, ředitele Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí. Jeden ze zaslaných sádrových návrhů byl vyřazen z dalšího hodnocení pro nesplnění soutěžních podmínek - na lícní straně návrhu byl v rozporu se soutěžními podmínkami znázorněn velký státní znak ve štítu a na rubové straně scházel letopočet ražby. Zbývající sádrové modely byly hodnoceny ve třech soutěžních kolech. V prvním kole bylo vyřazeno 17 návrhů, které v porovnání ostatními návrhy nedostatečně vystihovaly zadané téma, případně se podle názoru komise vyznačovaly více či méně závažnými výtvarnými nebo technickými nedostatky v modelaci, kompozici, či písmu. Ve druhém kole získaly odměnu čtyři návrhy, které byly výtvarně lépe zpracované a tematicky výstižnější. Návrhům pana Jaroslava Prokeše a pana Františka Skrbka byla udělena odměna zvýšená.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily pouze dva návrhy. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu MgA. Josefa Oplištila. Komise ve svém hodnocení vyzvedla esteticky čistou kompozici obou stran, velmi současné ztvárnění námětu a absolutní soulad lícní a rubové strany. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za velmi zdařilé zpracování námětu a velmi originální zpracování heraldických zvířat z velkého státního znaku.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada na svém zasedání dne 31. ledna 2008 vyjádřila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci dvousetkoruny podle návrhu akademického MgA. Josefa Oplištila. Emise mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2009.
Karta mince Předsednictví ČR v Radě Evropské unie
Karta mince Předsednictví ČR v Radě Evropské unie
PROOF - Špičková kvalita: 550 Kč vč. DPH, ihned in_stock 550CZK
+
Maximální množství je 5 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: 695 Kč vč. DPH, ihned in_stock 695CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík