0

Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz14-pzcz14-o
Hodnota:2000 Kč
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - 10. století architektury
Rok vydání:2003
 
Materiál:999.9 Au
Průměr:20 mm
Tloušťka:1.5 mm
Váha:6.22 g
Hrana:hladkávroubkovaná
 
Náklad:35002500 ks
Raženo:35002500 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Jiří Harcuba
Rytecké úpravy:Ivan Eyman
Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích
Další náhledy:    
Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích
Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích
Další náhledy:    
Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 23. dubna 2003 do oběhu zlatou 2000 Kč minci "Pozdní renesance –štíty domů ve Slavonicích", která je již pátou zlatou mincí z cyklu Deset století architektury. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince v běžném i proofovém provedení jsou ze zlata o ryzosti 999.9. Hrubá hmotnost mincí je 6,22 g, ryzí 1/5 oz, průměr mince je 20 mm a síla 1,50 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,062 g a v obsahu zlata nahoru 0,01%.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně je v horní polovině umělecká kompozice stylizovaných zemských znaků – český lev (uprostřed), moravská orlice (vlevo) a slezská orlice (vpravo). Pod touto kompozicí je nominální hodnota mince se zkratkou peněžní jednotky. Ve spodní části je na pozadí tří typických slavonických domovních štítů název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". V neuzavřeném opisu při okrajích mince je text "DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY". Vyobrazení a texty doplňuje značka České mincovny v Jablonci nad Nisou, která minci razila. Na rubové straně mince je znak města Slavonice umístěný na pozadí renesančního domu s psaníčkovými sgrafity. Přes spodní část domu je umístěn nápis "ŠTÍTY DOMů" a pod ním letopočet ražby. V neuzavřeném opisu při levém, horním a pravém okraji je text "POZDNÍ RENESANCE SLAVONICE". Při spodním okraji uprostřed je iniciála příjmení autora návrhu mince, akademického sochaře Jiřího Harcuby.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu tmavě červené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena zlatě s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je karta společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní zlaté 2000 Kč štíty domů ve Slavonicích byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v lednu 2002 s uzávěrkou 7. června 2002. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh mince obeslalo 17 výtvarníků celkem 25 sádrovými návrhy. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 18. června 2002. Jako odborný poradce působil ak. arch. Ing. Miroslav Řepa. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V úvodu konstatovala mimořádně vysokou výtvarnou úroveň předložených návrhů. V I. kole proto bylo vyřazeno pouze šest návrhů, a to převážně pro méně přesvědčivé ztvárnění námětu ve vztahu k pozdní renesanci, popř. pro menší soulad lícní a rubové strany. Ve II. kole získalo devět návrhů základní odměnu za originalitu a výtvarnou kvalitu a šest návrhů zvýšenou odměnu za jednoduchou a výstižnou kopozici, zajímavé výtvarné řešení, neobvyklou perspektivu a obzvláště výstižné vyjádření námětu.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do III. kola postoupilo pět návrhů, které byly komisí posouzeny z předložených prací jako výtvarně nejzdařilejší, neoriginálnější a nejvýstižnější co do zpracování tématu. Dva z nich získaly mimořádnou odměnu za výrazné výtvarné kvality v pojetí a výtvarném vyjádření zemských znaků resp. za dobrou kompozici a kvalitní sochařský projev. Po delší diskusi ke zbývajícím třem návrhům komise rozhodla udělit dvě zvýšené třetí ceny návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla a návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského, které oba vystihují zadaný námět a jsou kvalitně sochařsky zpracovány. Sníženou první cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby, který zadaný námět - slavonickou pozdní renesanci - výstižně zobrazuje na obou stranách návrhu. Lícní strana vykazuje mimořádné výtvarné kvality a na rubové straně komise ocenila především originální řešení s městským znakem zapracovaným do vyobrazení typického renesančního domu s psaníčkovými sgrafity. Cena byla snížena proto, že autor opomněl na rubové straně uvést letopočet ražby "2003", který je nutné na návrh před realizací doplnit.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Doporučení komise bankovní rada ČNB schválila. Minci bude realizovat Bižuterie Česká Mincovna, a. s. Emise se předpokládá ve druhé polovině dubna roku 2003.
Karta mince Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích
Karta mince Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock