0

Pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz12-pzcz12-o
Hodnota:2000 Kč
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - 10. století architektury
Rok vydání:2002
 
Materiál:999.9 Au
Průměr:20 mm
Tloušťka:1.4 mm
Váha:6.22 g
Hrana:hladkávroubkovaná
 
Náklad:33002500 ks
Raženo:33002500 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:MgA. Josef Oplištil
Rytecké úpravy:Libuše Franckeová
Pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře
Další náhledy:    
Pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře Pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře
Pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře
Další náhledy:    
Pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře Pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 20. března 2002 do oběhu zlatou 2000 Kč minci "pozdní gotika - kamenná kašna v Kutné Hoře" z cyklu "Deset století architektury". Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9. Hrubá hmotnost mincí je 6,22 g, průměr 20 mm a síla 1,40 mm. Stejně jako u každé ražby zlatých dvoutisícikorun jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata nahoru 0,01%.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně je v horní části mincovního pole umístěna volná kompozice stylizovaných heraldických zvířat ze zemských znaků, českého lva, moravské a slezské orlice. Český lev je uprostřed mezi oběma orlicemi. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v opisu při spodním okraji mince. Pod kompozicí heraldických zvířat je v řádku označení nominální hodnoty mince "2000 Kč". Při horním okraji mince je opis "DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY", jehož jednotlivá slova jsou od sebe oddělena drobným ornamentálním dekorem. Ústředním motivem rubové strany je vyobrazení kamenné kašny v Kutné Hoře ve stylizovaném perspektivním pohledu. Při okrajích mince je opis "POZDNÍ GOTIKA KUTNÁ HORA KAMENNÁ KAŠNA", jehož jednotlivá slova jsou podobně jako u opisu na lícní straně od sebe oddělena drobným ornamentálním dekorem. Spojené niciály jména autora návrhu, Josefa Oplištila jsou v levé spodní části mince. Ražbu provedla Bižuterie Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou, jejíž značka je umístěna na lícní straně vlevo od kompozice heraldických zvířat.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu zhotovená na polokartonu tmavě červené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena zlatě s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je karta společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní mince "Kutná Hora" byla v lednu 2001 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž s  uzávěrkou 6. dubna 200l. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Předložených 24 soutěžních podání, což představuje 24 návrhů lícních stran a 25 návrhů rubových stran, hodnotila dne 17. dubna 2001 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborné poradkyně Mgr. Blaškovanové, sekretářky výstavy Deset století architektury a zástupce Správy Pražského hradu. V I. kole hodnocení bylo vyřazeno 14 návrhů, které bylo možno rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvořily návrhy, které vykazovaly méně zdařilé výtvarné zpracování zadaného námětu. Ve druhé skupině byly čtyři návrhy, které kvalitou zpracování odpovídaly postupu do II.kola, ale pro výrazné rozpory se soutěžními podmínkami je nebylo možné nechat postoupit. Ve II. kole zůstalo sedm návrhů, jejichž autorům se sice podařilo úspěšně vystihnout námět pozdní gotiky s kamennou kašnou, ale celkové vyznění návrhů nepůsobilo zcela přesvědčivě.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do III. kola postoupily tři návrhy. Členové Komise i odborná poradkyně Mgr. Blaškovanová se shodli na doporučení účasti v užší soutěži autorů všech tří návrhů (akad. sochařů Zbyňka Fojtů, Ladislava Kozáka a pana Josefa Oplištila). Návrhy předložené v užší soutěži Komise vyhodnotila dne 5. dubna 2001. Odborný poradce akad. arch. ing. Miroslav Řepa, zástupce Správy Pražského hradu a hlavní kurátor výstavy 10 století architektury pro pracovní povinnosti musel jednání Komise předčasně opustit a písemně doporučil k realizaci návrh akad. soch. Ladislava Kozáka. Členy Komise ale zaujal návrh pana Oplištila pro výtvarnou invenci a nekonvenční ztvárnění zadaného tématu. Návrh získal I. cenu a doporučení k realizaci. Návrhy akad. sochařů Zbyňka Fojtů a Ladislava Kozáka jsou kvalitně zpracovány, ale nedisponují pro svoje fotografické pojetí takovou mírou invence, jako návrh pana Oplištila. Tyto návrhy nebyly v souladu s podmínkami soutěže dále honorovány.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v únoru 2002.
Karta mince Pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře
Karta mince Pozdní gotika - kašna v Kutné Hoře
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock