0

Novogotika - zámek Hluboká

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz18-pzcz18-o
Hodnota:2000 Kč
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - 10. století architektury
Rok vydání:2004
 
Materiál:999.9 Au
Průměr:20 mm
Tloušťka:1.6 mm
Váha:6.22 g
Hrana:hladkávroubkovaná
 
Náklad:35002500 ks
Raženo:35002500 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Jiří Věneček
Rytecké úpravy:Zbyněk VrkoslavLubomír Lietava
Novogotika - zámek Hluboká
Další náhledy:    
Novogotika - zámek Hluboká Novogotika - zámek Hluboká
Novogotika - zámek Hluboká
Další náhledy:    
Novogotika - zámek Hluboká Novogotika - zámek Hluboká

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 8. září 2004 do oběhu osmou zlatou 2000 Kč minci z cyklu Deset století architektury - Novogotika - zámek Hluboká. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován. Hrana mince ve zvláštním provedení je hladká. Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mincí je 6,22 g, průměr je 20 mm a síla 1,60 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je ve spodní části detail litinové konstrukce verandy obepínající oranžerii zámku. Nad ním je umístěna umělecká kompozice heraldických zvířat ze státního znaku České republiky s českým lvem uprostřed. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je pod heraldickými zvířaty, název cyklu "DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY" je v neuzavřeném opisu při levém, spodním a pravém okraji mince. Vyobrazení a texty doplňuje nominální hodnota mince a značka mincovny. Dominantou rubové strany je průčelí zámku Hluboká, v jehož popředí je umístěn schwarzenberský erb s klenoty a řádem Zlatého rouna. Vpravo od erbu jsou iniciály autora výtvarného návrhu mince, akademického sochaře Jiřího Věnečka.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu červené barvy. Mince je vyobrazena zlatě s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Na umělecký návrh zlaté 2000 Kč mince "Novogotika - zámek Hluboká" z cyklu Deset století architektury byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v dubnu 2003 s uzávěrkou 12. září 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Soutěž obeslalo 32 výtvarníků celkem 42 sádrovými návrhy. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 26. září 2003 za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus Deset století architektury akademického architekta Ing. Miroslava Řepy. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 24 návrhů převážně proto, že dostatečně nevystihovaly charakter novogotického stavebního slohu ani podobu zámku Hluboká. Některé z vyřazených návrhů vykazovaly rovněž technické nebo výtvarné nedostatky, především v písmu a kompozici. Ve II. kole udělila komise deset odměn návrhům, které obsahově, technicky i výtvarně byly na vyšší úrovni, především lépe vyjadřovaly zadané téma a měly výraznější modelaci. Další dva návrhy získaly ve II. kole zvýšenou odměnu za velmi výstižnou podobu Hluboké tak, jak je v povědomí nejširší veřejnosti, resp. za nejoriginálnější řešení tématu a výborně plasticky vyjádřené motivy architektury i heraldiky.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Výtvarně nejlepší a současně nejvýstižnější návrhy postoupily do III. kola. Dvěma z nich komise udělila třetí sníženou cenu, a to návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského za sochařské řešení reliéfu, nápadité použití historického písma a velmi monumentální kompozici obou stran, a návrhu pana Františka Skrbka za kvalitní vyjádření novogotické podstaty zámku Hluboká, vyváženě komponovanou lícní stranu a velmi čisté a profesionální celkové pojetí. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za vynikající vystižení námětu, preciznost sochařského zpracování, smysl pro detail a návaznost lícní a rubové strany. První cenu obdržel na základě doporučení odborného poradce návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za bohatost dekoru typickou pro novogotiku a hluboké pochopení charakteru zámku Hluboká.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Vítězný návrh komise doporučila k realizaci. Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v září roku 2004.
Karta mince Novogotika - zámek Hluboká
Karta mince Novogotika - zámek Hluboká
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock