0

Nástup Jana Lucemburského na trůn + Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz75-pmpcz75-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2010
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.35 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:139009600 ks
Raženo:139009600 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:MgA. Jakub Vlček
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Nástup Jana Lucemburského na trůn + Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
Další náhledy:    
Nástup Jana Lucemburského na trůn + Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou Nástup Jana Lucemburského na trůn + Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
Nástup Jana Lucemburského na trůn + Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
Další náhledy:    
Nástup Jana Lucemburského na trůn + Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou Nástup Jana Lucemburského na trůn + Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

Informace k emisi pamětní mince

Dnem 1. září 2010 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a nástupu lucemburské dynastie na český trůn. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis pamětní mince

Hlavním motivem lícní strany mince je český lev ve stylizované středověké podobě na pozadí gotického dekoru tvořeného hvězdami a tečkami. Po celém obvodu dvousetkoruny je stylizovaným gotickým písmem vypsán název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je umístěna v rámci gotického dekoru nad označením nominální hodnoty mince. Na rubu se nachází stylizovaná podoba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny při uzavření sňatku na pozadí gotického dekoru v podobě hvězd a teček. Po celém obvodu mince je opis „SŇATEK JANA LUCEMBURSKÉHO S ELIŠKOU PŘEMYSLOVNOU“ a letopočty „1310 – 2010“. Značka autora dvousetkoruny, MgA. Jakuba Vlčka, je zakomponovaná do gotického dekoru vlevo od postavy Jana Lucemburského.

Karta pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová bílé barvy s šedomodrým podtiskem vycházejícím z výtvarné podoby mince, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila březnu 2009 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou a nástupu lucemburské dynastie na český trůn. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 5. června 2009. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže bylo předloženo 29 návrhů, které byly dílem 21 výtvarníků. Vyhodnocení soutěže proběhlo dne 16. června 2009 v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze. Odbornou poradkyní pro zadané téma byla prof. Marie Bláhová z Filosofické fakulty University Karlovy. Předložené návrhy komise hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 17 návrhů, a to především pro nedostatečné nebo nepřesné vystižení motivu sňatku, nevhodné kombinace jednotlivých atributů sloužících k vyjádření motivu, případně pro výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či řešení písma. Ve druhém kole bylo oceněno šest návrhů, které lépe vystihovaly myšlenku zadání a z obsahového i výtvarného hlediska byly zdařilejší.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které byly jak výtvarně, tak z hlediska ztvárnění tématu, na nejvyšší úrovni. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh MgA. Jakuba Vlčka, který – ač výrazně inspirován vlastní představou autora a uplatňující jeho soudobý pohled – odpovídá známým faktům o dané historické události. K dalším kladům návrhu patří monumentální pojetí figur s uplatněním gotické křivky v kompozici. Rozdílná velikost stejného typu písma na lícní straně, které vychází z dobové mince Jana Lucemburského, není podle mínění komise s rubovou stranou v rozporu. Druhá cena byla udělena návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů, u něhož komise ocenila vyváženou kompozici a výbornou modelaci. Třetí cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby, u kterého komise rovněž ocenila elegantní kompozici a osobitý přístup.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada na svém zasedání dne 2. července 2009 podpořila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu MgA. Jakuba Vlčka.
Karta mince Nástup Jana Lucemburského na trůn + Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
Karta mince Nástup Jana Lucemburského na trůn + Sňatek Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
PROOF - Špičková kvalita: 999 Kč vč. DPH, ihned in_stock 999CZK
+
Maximální množství je 5 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock