0

Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz25-pzcz25-o
Hodnota:2500 Kč
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - Kulturní památky technického dědictví
Rok vydání:2008
 
Materiál:999.9 Au
Průměr:22 mm
Tloušťka:1.6 mm
Váha:7.78 g
Hrana:hladkávroubkovaná
 
Náklad:109003100 ks
Raženo:109003100 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Luboš Charvát
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci
Další náhledy:    
Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci
Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci
Další náhledy:    
Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Česká národní banka vydává dnem 14. května 2008 do oběhu pátou zlatou 2500 Kč minci z cyklu Kulturní památky technického dědictví, jejímž tématem je národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, lišícím se povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován. Hrana mince ve zvláštním provedení je hladká. Mince v běžném i špičkovém provedení jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mincí je 7,78 g, průměr je 22 mm a síla 1,6 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je zobrazen boční pohled na řetězový most ve Stádlci a nad ním jsou stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku. Při levém, horním a pravém okraji mince je název cyklu „KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ“. Při levém a spodním okraji mince se nachází název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a při pravém okraji mince je umístěno označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „2500 Kč“. Značka České mincovny je umístěna pod zkratkou peněžní jednotky. Celý obvod lícní strany mince je lemován perlovcem. Na rubové straně mince je čelní pohled na řetězový most ve Stádlci. Nad předním pylonem mostu je uveden římskými číslicemi letopočet dokončení mostu „MDCCCXLVIII“. Při horním a spodním okraji mince je neuzavřený opis „ŘETĚZOVÝ MOST VE STÁDLCI“. Letopočet ražby „2008“ se nachází při spodním okraji mince nad slovy „VE STÁDLCI“. Autorem výtvarného návrhu mince je pan Luboš Charvát. Jeho iniciály, stylizovaná spojená písmena „LCH“, jsou umístěny vedle levého okraje pylonu.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu červené barvy. Mince je vyobrazena zlatě s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Na umělecký návrh zlaté mince řetězový most ve Stádlci byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž lednu 2007 s uzávěrkou 7. dubna 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Do soutěže na zlatou minci bylo předloženo celkem 37 sádrových modelů od 27 autorů. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila dne 17. dubna 2007 v České národní bance za přítomnosti odborného poradce pana Karla Ksandra z Národního muzea v Praze. Předložené návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 18 návrhů, které nedostatečně vystihovaly technickou památku, případně se vyznačovaly problémy v modelaci, kompozici či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 14 návrhů, které byly tematicky výstižnější a které byly na vyšší výtvarné úrovni.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které byly podle mínění komise ohodnoceny jako tematicky nejvýstižnější a z výtvarného hlediska nejlepší. První cena a doporučení k realizaci byla udělena návrhu pana Josefa Oplištila za vhodně zvolený pohled na řetězový most, čisté provedení reliéfu i písma, dokonale vyplněnou mincovní plochu a vynikající kompozici. Druhou cenu obdržel návrh pana Luboše Charváta za výtvarně dokonalé zpracování sádrového modelu, některým členů komise však ne zcela vyhovovalo poněkud historizující pojetí návrhu. Třetí cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Ladislava Kozáka, u kterého ocenila výjimečně krásnou rubovou stranu s využitím lesklé plochy určené pro proofovou ražbu; lícní strana však ve srovnání s rubovou nebyla tolik výrazná. Zbývající dva návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů obdržely mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 3. května 2007 s názorem komise neztotožnila a za vhodnější považovala realizaci návrhu pana Luboše Charváta. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2008.
Karta mince Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci
Karta mince Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock