0

Národní kulturní památka papírna Velké Losiny

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz21-pzcz21-o
Hodnota:2500 Kč
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - Kulturní památky technického dědictví
Rok vydání:2006
 
Materiál:999.9 Au
Průměr:22 mm
Tloušťka:1.45 mm
Váha:7.78 g
Hrana:hladkávroubkovaná
 
Náklad:30002000 ks
Raženo:30002000 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Luboš Charvát
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Národní kulturní památka papírna Velké Losiny
Další náhledy:    
Národní kulturní památka papírna Velké Losiny Národní kulturní památka papírna Velké Losiny
Národní kulturní památka papírna Velké Losiny
Další náhledy:    
Národní kulturní památka papírna Velké Losiny Národní kulturní památka papírna Velké Losiny

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Česká národní banka vydává dnem 10. května 2006 2006 do oběhu první zlatou minci z cyklu Kulturní památky technického dědictví v nominální hodnotě 2 500 Kč, Národní kulturní památka papírna Velké Losiny. Minci razila Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou ze zlata o ryzosti 999.9 ve dvojím provedení - v běžné kvalitě a špičkové, tzv. proof kvalitě s vysokým leskem a matovaným reliéfem. Obě kvality se liší i hranou, která je u běžného provedení vroubkovaná, u špičkového hladká. Průměr mince je 22 mm, hmotnost 7,78 g a síla 1,45 mm.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince je v jejím středu kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku České republiky. Uprostřed je velký český lev v dobovém vyobrazení, vpravo moravská a vlevo slezská orlice v současné podobě, ztvárněné v negativním reliéfu a umístěné na čtvercových štítech. Pod heraldickými zvířaty je ve dvou řádcích název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Heraldická zvířata i název státu přesahují ze středu mince na mezikruží oddělené perlovcem. Na mezikruží je neuzavřený opis s názvem cyklu "KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ". Při spodním okraji mince je na mezikruží v řádku označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "2500 Kč". Značka mincovny, která minci razila, je umístěna ve středu mince pod moravskou orlicí. Na rubové straně mince je v jejím středu na pozadí sochařský přepis dobové rytiny renesanční ruční papírny. Vlevo nahoře je vyobrazení budovy papírny Velké Losiny, vpravo dole sochařský přepis průsvitky se žerotínským lvem používané na ručním papíru z této papírny. Všechna vyobrazení přesahují ze středu mince na mezikruží oddělené perlovcem. Na mezikruží je při levém, horním a pravém okraji mince neuzavřený opis "PAPÍRNA VE VELKÝCH LOSINÁCH", při spodním okraji mince rovněž v opisu letopočet ražby "2006" ohraničený z obou stran drobným rostlinným dekorem. Autorem výtvarného návrhu mince je Luboš Charvát, jehož iniciály, stylizovaná propojená písmen "LCH" jsou umístěny při levém spodním okraji mince vlevo od rostlinného dekoru.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu tmavě červené barvy. Mince je vyobrazena zlatě s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Na umělecký návrh zlaté 2500 Kč mince Národní kulturní památka papírna ve Velkých Losinách z cyklu Kulturní památky technického dědictví byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v prosinci 2004 s uzávěrkou 8. dubna 2005. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Soutěž obeslalo 30 resp. 31 výtvarníků (dva návrhy byly společnou prací dvou autorů) celkem 48 sádrovými návrhy, z nichž některé měly variantní lícní nebo rubovou stranu. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 19. dubna 2005 za přítomnosti odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Kulturní památky technického dědictví dipl. ing. dr. Karla Zeithammera z Národního technického muzea. Komise hodnotila sádrové modely v rámci tří soutěžních kol. Před vlastním hodnocením z další soutěže vyřadila dva návrhy, které nesplňovaly soutěžní podmínky (chybějící letopočet ražby a český lev místo kompozice tří zemských znaků). V I. kole bylo vyřazeno 25 návrhů, a to zejména pro slabší výstižnost tématu nebo malou nápaditost námětu. Ve II. kole udělila komise 17 odměn návrhům, které byly tematicky přesvědčivější a současně měly i požadovanou výtvarnou i technickou úroveň.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které komise posoudila jako nejlepší. První cenu a doporučení k realizaci komise získal návrh pana Luboše Charváta za vynikající a kompletní vyjádření výroby papíru originálním přenesením rytiny renesanční ruční papírny do plastiky na rubu, které je navíc vhodně doplněné architekturou a průsvitkou papírny ve Velkých Losinách. Komise ocenila i velmi pěkně dobově pojatého českého lva na lícní straně. Jedinou drobnou připomínku měli členové komise k negativně ztvárněným orlicím po stranách lva a doporučili autorovi, aby v případě, že jeho návrh bude schválen k realizaci, zvážil, zda orlice nepřepracovat do pozitivu. Druhou cenu obdržel návrh pana Vojtěcha Dostála. Komise konstatovala, že jeho návrh má graficky čistě, velmi esteticky a přitom vtipně řešený námět, vynikající kompozici, písmo i reliéf - postrádá pouze více zobrazení papírenské techniky. Třetí cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka za vtipně a originálně pojatou i velmi pěkně provedenou lícní stranu s listem ručního papíru s charakteristickou strukturou; rubovou stranu s budovou papírny však ve srovnání s perfektním lícem považovala za poněkud slabší, zejména pokud jde o modelaci dolní části komína. Návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získal za profesionální a velmi vkusné zpracování, pěkné písmo i kompozici mimořádnou odměnu; komise však konstatovala, že návrh působí příliš technicky.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada České národní banky s doporučením komise souhlasila a návrh pana Luboše Charváta schválila k realizaci. Emise zlaté mince se předpokládá v dubnu roku 2006.
Karta mince Národní kulturní památka papírna Velké Losiny
Karta mince Národní kulturní památka papírna Velké Losiny
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: 37 800 Kč vč. DPH, ihned in_stock 37800CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík