0

Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové hory

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:zcz23-pzcz23-o
Hodnota:2500 Kč
Typ mince:zlato
Kód skupiny:Zlatá Mince - Kulturní památky technického dědictví
Rok vydání:2007
 
Materiál:999.9 Au
Průměr:22 mm
Tloušťka:1.5 mm
Váha:7.78 g
Hrana:hladkávroubkovaná
 
Náklad:51002100 ks
Raženo:51002100 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Luboš Charvát
Rytecké úpravy:Neznámý autor
Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové hory
Další náhledy:    
Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové hory Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové hory
Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové hory
Další náhledy:    
Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové hory Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové hory

Informace k emisi zlaté pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 16. května 2007 do oběhu třetí zlatou 2500 Kč minci z cyklu Kulturní památky technického dědictví - Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, lišícím se povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován. Hrana mince ve zvláštním provedení je hladká. Mince v běžném i špičkovém provedení jsou raženy ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mincí je 7,78 g, průměr je 22 mm a síla 1,5 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis zlaté pamětní mince

Na lícní straně mince jsou stylizovaná heraldická zvířata z velkého státního znaku a na mezikruží v podobě ozubeného kola je neuzavřený opis s názvem cyklu "KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚDICTVÍ". Ve spodní části mince je v oválném medailonu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky "2500 Kč". Značka mincovny, která minci razila, je umístěna při pravém spodním okraji mezi moravskou orlicí a názvem státu. Na rubu mince je šachetní budova Ševčinského dolu s těžní věží a budova strojovny. V pravé dolní části strojovny je ročník ražby "2007" a nad ní je dobový městský znak Březových Hor. Ve spodní části mince jsou v oválném medailonu zachyceni tři horníci při práci v dole. Na mezikruží v podobě ozubeného kola je neuzavřený opis "ŠEVČINSKÝ DŮL • PŘÍBRAM • BŘEZOVÉ HORY". Autorem výtvarného návrhu mince je pan Luboš Charvát. Jeho iniciály, stylizovaná propojená písmena "LCH", se nacházejí nad pravým horním okrajem budovy strojovny.

Karta zlaté pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu červené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu zlaté pamětní mince

Na umělecký návrh zlaté mince o 2500 Kč Ševčinský důl Příbram - Březové hory z cyklu Kulturní památky technického dědictví byla vyhlášena celostátní neomezena anonymní soutěž v říjnu 2005 s  uzávěrkou 17. března 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy zlaté pamětní mince

Soutěže na zlatou minci se zúčastnilo 37 výtvarníků, kteří předložili celkem 55 sádrových návrhů mince. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila návrhy dne 21. února 2005 v České národní bance za přítomnosti odborného poradce Dipl. Ing. Dr. Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze. Do hodnocení byly zařazeny všechny zaslané návrhy. Komise pro posuzování návrhů na české peníze  je hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 37 návrhů, a to pro výtvarné, tematické nebo technické nedostatky a zejména pro nedostatečně zvládnuté vystižení těžní věže či budovy nebo námětovou chudost. Ve druhém kole získalo 13 tematicky i výtvarně lépe zvládnutých návrhů základní odměnu a dva návrhy byly za vynikající sochařské ztvárnění oceněny odměnou zvýšenou.

Doporučení k realizaci zlaté pamětní mince

Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu pana Luboše Charváta, u kterého ocenila zejména za dokonalé vyjádření námětu i doby, maximální vyjádření symbolů týkajících se hornictví, vynikající soulad stran a výborné celkové pojetí návrhu. Komise dále udělila dvě snížené druhé ceny. První z nich obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi detailní provedení reliéfu a věrné vystižení architektury a technického vybavení dolu. Druhá byla udělena návrhu akademické sochařky Majky Wichnerové za celkové i výtvarné elegantní řešení, současnou stylizaci reliéfu, originální kompozici a dokonalý soulad stran.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci zlaté pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 13. dubna 2006 ztotožnila s názorem komise ztotožnila a schválila realizaci návrhu pana Luboše Charváta. Emise mince se předpokládá v druhém čtvrtletí roku 2007.
Karta mince Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové hory
Karta mince Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové hory
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock