0

750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince
Kód mince coin_number:mpcz100-pmpcz100-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince 200,- Kč
Rok vydání:2015
 
Materiál:Ag 925 Cu 75
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:109005600 ks
Raženo:109005600 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Neznámý autor
750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města
Další náhledy:    
750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města 750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města
750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města
Další náhledy:    
750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města 750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 4. března 2015 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 750. výročí založení Českých Budějovic králem Přemyslem Otakarem II. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13g a síla je 2,3 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince je vyobrazena pečeť krále Přemysla Otakara II., přes kterou je vlevo ztvárněn český lev ve štítu a vpravo svatováclavská plamenná orlice ve štítu. Při levém, horním a pravém okraji mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při spodním okraji mince. Minci razila Česká mincovna, její značka tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při pravém okraji mince nad vyobrazením svatováclavské plamenné orlice. Na rubové straně mince je ztvárněno vyobrazení plánu Českých Budějovic v době jejich založení. Při horním okraji mince je znak Českých Budějovic, který částečně zasahuje do vyobrazení plánu. Při levém okraji plánu je erb Hirza z Klingenbergu, lokátora Českých Budějovic. Erb částečně zasahuje do vyobrazení plánu. Při levém a pravém okraji mince jsou letopočty „1265“, „2015“ a text „ZALOŽENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC“. Autorem mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Jeho iniciály, které jsou tvořeny spojenými písmeny „FZ“, jsou při spodním levém okraji mince.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta béžové barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v listopadu 2013 soutěž na pamětní stříbrnou minci k 750. výročí založení Českých Budějovic králem Přemyslem Otakarem II. Soutěže se zúčastnilo 14 výtvarníků, kteří předložili celkem 24 soutěžních modelů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 10. prosince 2014 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce Ing. Aleše Krejčů z Národního památkového ústavu.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

V prvním kole komise vyřadila 12 sádrových, u kterých zobrazené motivy přímo nesouvisely se vznikem Českých Budějovic, případně pro výtvarné nedostatky v modelaci, kompozici či písmu. Ve druhém kole byly oceněny čtyři návrhy základní odměnou a tři návrhy odměnu zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, jejichž autoři výtvarně i tematicky nejlépe zachytili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci udělila komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro monumentálně působící centrální kompozici s pečetí Přemysla Otakara II. a zemskými znaky a výstižně zpracovaný historický půdorys Českých Budějovic se znakem lokátora. Druhou cenu získal další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za věrohodné zobrazení půdorysu města se středověkým základem. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Martina Daška za jednotu lícní a rubové strany a střízlivé výtvarné řešení. Návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 23. ledna 2014 potvrdila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince je naplánována na 4. března 2015.

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 4. března 2015 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 750. výročí založení Českých Budějovic králem Přemyslem Otakarem II. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13g a síla je 2,3 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince je vyobrazena pečeť krále Přemysla Otakara II., přes kterou je vlevo ztvárněn český lev ve štítu a vpravo svatováclavská plamenná orlice ve štítu. Při levém, horním a pravém okraji mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při spodním okraji mince. Minci razila Česká mincovna, její značka tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při pravém okraji mince nad vyobrazením svatováclavské plamenné orlice. Na rubové straně mince je ztvárněno vyobrazení plánu Českých Budějovic v době jejich založení. Při horním okraji mince je znak Českých Budějovic, který částečně zasahuje do vyobrazení plánu. Při levém okraji plánu je erb Hirza z Klingenbergu, lokátora Českých Budějovic. Erb částečně zasahuje do vyobrazení plánu. Při levém a pravém okraji mince jsou letopočty „1265“, „2015“ a text „ZALOŽENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC“. Autorem mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Jeho iniciály, které jsou tvořeny spojenými písmeny „FZ“, jsou při spodním levém okraji mince.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta béžové barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v listopadu 2013 soutěž na pamětní stříbrnou minci k 750. výročí založení Českých Budějovic králem Přemyslem Otakarem II. Soutěže se zúčastnilo 14 výtvarníků, kteří předložili celkem 24 soutěžních modelů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 10. prosince 2014 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce Ing. Aleše Krejčů z Národního památkového ústavu.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

V prvním kole komise vyřadila 12 sádrových, u kterých zobrazené motivy přímo nesouvisely se vznikem Českých Budějovic, případně pro výtvarné nedostatky v modelaci, kompozici či písmu. Ve druhém kole byly oceněny čtyři návrhy základní odměnou a tři návrhy odměnu zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, jejichž autoři výtvarně i tematicky nejlépe zachytili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci udělila komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro monumentálně působící centrální kompozici s pečetí Přemysla Otakara II. a zemskými znaky a výstižně zpracovaný historický půdorys Českých Budějovic se znakem lokátora. Druhou cenu získal další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za věrohodné zobrazení půdorysu města se středověkým základem. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Martina Daška za jednotu lícní a rubové strany a střízlivé výtvarné řešení. Návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 23. ledna 2014 potvrdila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince je naplánována na 4. března 2015.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v listopadu 2013 soutěž na pamětní stříbrnou minci k 750. výročí založení Českých Budějovic králem Přemyslem Otakarem II. Soutěže se zúčastnilo 14 výtvarníků, kteří předložili celkem 24 soutěžních modelů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 10. prosince 2014 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce Ing. Aleše Krejčů z Národního památkového ústavu.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

V prvním kole komise vyřadila 12 sádrových, u kterých zobrazené motivy přímo nesouvisely se vznikem Českých Budějovic, případně pro výtvarné nedostatky v modelaci, kompozici či písmu. Ve druhém kole byly oceněny čtyři návrhy základní odměnou a tři návrhy odměnu zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, jejichž autoři výtvarně i tematicky nejlépe zachytili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci udělila komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro monumentálně působící centrální kompozici s pečetí Přemysla Otakara II. a zemskými znaky a výstižně zpracovaný historický půdorys Českých Budějovic se znakem lokátora. Druhou cenu získal další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za věrohodné zobrazení půdorysu města se středověkým základem. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Martina Daška za jednotu lícní a rubové strany a střízlivé výtvarné řešení. Návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 23. ledna 2014 potvrdila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince je naplánována na 4. března 2015.
Karta mince 750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock