0

750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz35-pmpcz35-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2002
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:400016500 ks
Raženo:360013000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Michal Vitanovský
Rytecké úpravy:Lubomír Lietava
750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
Další náhledy:    
750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
Další náhledy:    
750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 2. ledna 2002 do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby. V klasickém běžném provedení a ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele numismatiky. Obě mince se od sebe liší v povrchové úpravě a v provedení hrany. U běžné kvality je mincovní pole i reliéf leštěn stejně, u mincí proof je mincovní pole vyleštěno do vysokého lesku a reliéf je matován. Hrana u běžné kvality mince je vroubkovaná, u špičkové je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze stejné slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hrubá hmotnost mincí je 13 g, průměr 31 mm a síla 2,30 mm. Stejně jako u každé ražby stříbrných mincí jsou i zde povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince je umělecké seskupení stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku. Seskupení má tvar na vrchol postaveného čtverce. Český lev je nahoře a dole, moravská orlice vpravo a slezská orlice vlevo. Označení státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je v neuzavřeném opisu při horním okraji dvousetkoruny, označení nominální hodnoty mince "200 Kč" je pod uskupením heraldických zvířat. Na rubové straně je hlavním vyobrazením postava sv. Zdislavy pečující o nemocného. Na pozadí postavy je stylizované srdce složené z drobných ornamentů připomínajících vitráže gotických oken. V levé části nahoře jsou do pozadí zakomponovány iniciály autora návrhu, akademického sochaře Michala Vitanovského, spojené rovněž do tvaru stylizovaného srdce. Text "SV. ZDISLAVA Z LEMBERKA . 1252 . 2002" je v neuzavřeném opisu při spodním okraji dvousetkoruny. Minci razila Bižuterie Česká Mincovna, a. s. v Jablonci nad Nisou. Její značka je umístěna na lícní straně dvousetkoruny vpravo od seskupení heraldických zvířat.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu tištěná na polokartonu krémové barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je vydána společná karta.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v listopadu 2000 s  uzávěrkou 9. února 2001. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka bylo předloženo 21 podání, což představuje 22 návrhů lícních stran a 22 návrhů rubových stran. Hodnocení proběhlo dne 27. února 2001 za přítomnosti odborného poradce, Mgr. Vladimíra Koronthályho, kancléře Arcibiskupství pražského. Tříkolové hodnocení předložených návrhů následovalo po úvodním připomenutí významu sv. Zdislavy jako patronky rodiny a po postupném obsahovém zhodnocení jednotlivých návrhů odborným poradcem Mgr. Koronthálym. V I. kole hodnocení bylo vyřazeno 9 návrhů kvůli nepřesvědčivému vystižení námětu, případně pro dílčí výtvarné výhrady. Největším nedostatkem návrhů vyřazených v tomto kole byla skutečnost, že autoři nedokázali v plné šíři vystihnout osobnost sv. Zdislavy. Ve II. kole zůstalo 8 návrhů, které sice odpovídaly v plné šíři zadání, ale Komise vyslovila výhrady k výtvarnému pojetí.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily 4 návrhy. Třem z nich, kvalitativně vyrovnaným návrhům akademických sochařů Jiřího Harcuby a Ladislava Kozáka a Mgr. Art. Jana Háska, udělila Komise pro originalitu výtvarného zpracování zvýšenou odměnu. I. cena byla udělena návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského pro citlivé vystižení životního postoje sv. Zdislavy. Současně Komise ocenila výtvarně čisté propojení lícní a rubové strany.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schváleného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 2.01.2002.
Karta mince 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
Karta mince 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock