0

650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz61-pmpcz61-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2008
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:170009800 ks
Raženo:170009800 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Jiří Věneček
Rytecké úpravy:Neznámý autor
650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
Další náhledy:    
650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
Další náhledy:    
650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 6. února 2008 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny se nachází přepis nástěnné malby zobrazující lisování vína, která je součástí svatováclavského cyklu na schodišti ke kapli svatého Kříže na Karlštejně. Název státu „ ČESKÁ REPUBLIKA“ je při spodním okraji dvousetkoruny a nad ním je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka České mincovny je umístěna při horním okraji dvousetkoruny. Na rubu dvousetkoruny je přepis ilustrace zobrazující kypření půdy, sběr plodů a odnášení hroznů do lisu, která pochází z Velislavovy bible. Nad ním je monogram císaře Karla IV. Při levém, spodním a pravém okraji dvousetkoruny je neuzavřený opis „NAŘÍZENÍ KARLA IV. O ZAKLÁDÁNÍ VINIC“ a letopočty „1358/2008“. Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Jiří Věneček. Jeho iniciály tvořené spojenými písmeny „jv“ jsou umístěny při spodním okraji dvousetkoruny nad opisem.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu zelené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic byla vyhlášena v dubnu 2007 celostátní neomezená anonymní soutěž. Uzávěrka soutěže se konala dne 8. června 2007. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěže na pamětní stříbrnou minci se zúčastnilo 24 výtvarníků, kteří předložili celkem 28 sádrových modelů mince. Hodnocení předložených návrhů provedla Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 19. června 2007 v České národní bance. Odbornou poradkyní byla Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. z Katedry pomocných věd historických a archivního studia Filosofické fakulty v Praze. V prvním kole bylo vyřazeno 12 návrhů, zejména z důvodu nižší výstižnosti zadaného tématu a pro výtvarné nebo technické nedostatky v modelaci či písmu, případně pro chudou kompozici. Ve druhém kole získalo odměnu 9 návrhů, které byly výtvarně i technicky na vyšší úrovni a tematicky výstižnější.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které nejlépe odpovídaly zadanému tématu a výtvarně byly na nejvyšší úrovni. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh MgA. Josefa Oplištila za originální kompozici a dokonalé vystižení námětu, velmi dobré vyplnění mincovní plochy a výborné zpracování písma, včetně jeho kompozice. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za dobře zpracovaný námět s připomínkou svatováclavské legendy. Třetí cena byla udělena návrhu MgA. Jakuba Vlčka, u kterého Komise ocenila velmi dobře zpracovanou reliéfní část obou stran návrhu. Zbývající návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů a pana Luboše Charváta obdržely mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 12. července 2007 s doporučením komise nesouhlasila a k realizaci vybrala návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka. Emise mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2008.
Karta mince 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
Karta mince 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic
PROOF - Špičková kvalita: 825 Kč vč. DPH, ihned in_stock 825CZK
+
Maximální množství je 6 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock