0

650. výročí položení základního kamene Karlova mostu

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz58-pmpcz58-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2007
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.2 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:2000010800 ks
Raženo:1250010800 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:MgA. Josef Šafařík
Rytecké úpravy:Neznámý autor
650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
Další náhledy:    
650. výročí položení základního kamene Karlova mostu 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
Další náhledy:    
650. výročí položení základního kamene Karlova mostu 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 20. června 2007 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,2 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je stylizovaná podoba Karlova mostu, pod kterým protéká řeka Vltava. Na jeho prvním oblouku zleva je logo projektu Europa, v jehož rámci mince vychází. V horní části dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a v její spodní části je označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Značka mincovny je umístěna při pravém horním okraji u vyobrazení Staroměstské věže. Na rubu dvousetkoruny jsou kamenné kvádry, uprostřed nichž je nápis „POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE KARLOVA MOSTU“ a letopočty „1357 - 2007“. Iniciály autora, velké písmeno J s vloženým menším písmenem Š, jsou umístěny při levém spodním okraji dvousetkoruny.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu šedivé barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince "Položení základního kamene Karlova mostu' byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v únoru 2006 s uzávěrkou 26. května 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěže na pamětní stříbrnou minci se zúčastnilo 31 výtvarníků, kteří předložili celkem 57 sádrových návrhů mince. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila sádrové modely dne 6. června 2006 v České národní bance. Odborným poradcem byl Ing. Arch. Petr Chotěbor, specialista na gotickou architekturu, z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Z hodnocení byl vyřazen jeden návrh pro nesplnění soutěžních podmínek, ostatní podání komise hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 33 návrhů, a to pro výtvarné nebo technické nedostatky (nepříliš zdařilá modelace, kompozice či písmo) či nevýstižnost tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 17 návrhů, které byly výtvarně zdařilejší a lépe odpovídající zadanému tématu.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily návrhy, které byly komisí posouzeny jako tematicky nejvýstižnější a po výtvarné stránce nejlepší, avšak žádný z nich nebyl bez úpravy vhodný k realizaci. Z tohoto důvodu komise rozhodla o vyhlášení užší soutěže, do které byly vybrány návrhy pana Vojtěcha Dostála, DiS, pana Ivana Eymana, ak. sochaře Jiřího Harcuby, ak. sochaře Ladislava Kozáka, pana Josefa Šafaříka a ak. sochaře Michala Vitanovského. Všichni autoři splnili podmínky komise a v zadaném termínu předložili upravené, případně nové sádrové modely. Komise hodnotila návrhy na svém zasedání dne 12. září a první cenu a doporučení k realizaci udělila návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. Ve svém vyjádření komise konstatovala, že návrh splňoval všechny požadavky soutěže na oslavu výročí položení základního kamene Karlova mostu, jak z hlediska tematického, tak výtvarného, měl vynikající jednotu lícní a rubové strany, citlivě zakomponované prvky vztahující se k tématu a taktéž výbornou modelaci.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 5. října 2006 s názorem komise neztotožnila a dala přednost návrhu pana Josefa Šafaříka, který nabízí originální a nehistorizující pohled na Karlův most. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2007.
Karta mince 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
Karta mince 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu
PROOF - Špičková kvalita: 855 Kč vč. DPH, ihned in_stock 855CZK
+
Maximální množství je 4 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock