0

600. výročí Sestrojení Staroměstského orloje

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz72-pmpcz72-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2010
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:1650010800 ks
Raženo:1650010800 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:akad. soch. Ivan Řehák
Rytecké úpravy:Neznámý autor
600. výročí Sestrojení Staroměstského orloje
Další náhledy:    
600. výročí Sestrojení Staroměstského orloje 600. výročí Sestrojení Staroměstského orloje
600. výročí Sestrojení Staroměstského orloje
Další náhledy:    
600. výročí Sestrojení Staroměstského orloje 600. výročí Sestrojení Staroměstského orloje

Informace k emisi pamětní mince

Dnem 17. března 2010 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 600. výročí sestrojení významné pražské památky, Staroměstského orloje. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis pamětní mince

Hlavním tématem lícní strany jsou postavy čtyř apoštolů ze Staroměstského orloje umístěné ve čtvercovém výřezu. Mezi dvojicemi apoštolů je ztvárnění výzdoby posuvných dvířek ze Staroměstského orloje a nad postavami apoštolů se nachází vyobrazení sochy kohouta ze Staroměstského orloje. Po celém obvodu dvousetkoruny je stylizovaným písmem vypsán název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ se nalézá pod čtvercovým výřezem s postavami apoštolů. Značka České mincovny je umístěna za slovem „ČESKÁ“ v názvu státu. Na rubové straně dvousetkoruny se nachází hodinový stroj Staroměstského orloje, při jehož levém okraji je zobrazena lebka jako symbol pomíjivosti času. Po celém obvodu dvousetkoruny je opis „SESTROJENÍ STAROMĚSTSKÉHO ORLOJE“ a letopočty „1410 – 2010“. Nad písmenem „A“ ze slova „STAROMĚSTSKÉHO“ jsou umístěny iniciály autora dvousetkoruny, akademického sochaře Ivana Řeháka, které jsou tvořeny spojenými písmeny „IŘ“.

Karta pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu světle šedé barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v listopadu 2008 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince u příležitosti 600. výročí sestrojení významné pražské památky, Staroměstského orloje. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 16. ledna 2009. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěže se zúčastnilo 30 výtvarníků, kteří zaslali celkem 43 návrhů budoucí mince. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 27. ledna 2009 v České národní bance za přítomnosti dvou odborných poradců, Ing. Antonína Švejdy z Národního technického muzea a Ing. Dr. Karla Zeithammera. V prvním kole bylo vyřazeno 31 návrhů, a to především pro nedostatečné vystižení tématu nebo z důvodu přílišného důrazu na doprovodné atributy (kalendářní kolo, figurky apoštolů), případně z důvodu výtvarných nedostatků v kompozici, písmu či modelaci. Ve druhém kole získalo pět základní odměnu návrhů, které lépe vystihovaly technickou podstatu Staroměstského orloje a vyznačovaly se i vydařenějším výtvarným zpracováním. Zvýšenou odměnu ve druhém kole získaly návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů, MgA. Martina Daška, MgA. Josefa Oplištila a pana Jana Smrže.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které byly podle mínění komise na nejvyšší úrovni a nejvýstižněji zobrazovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal bez jakéhokoliv zpochybňování obsahových i výtvarných kvalit návrh akademického sochaře Ivana Řeháka pro naprostý soulad obou stran, nápadité řešení lícní strany se ztvárněním postav apoštolů a originální pojetí rubové strany se čtvercovou kompozicí v kontrastu se zobrazením ozubených kol. Dále komise udělila dvě třetí ceny. První z nich získal návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za bohatě vyplněnou plochu obou stran návrhu a dobře zakomponované architektonické prvky ve spojení s prvky řezbářskými umístěnými v soukolí a kruhu astrolábu. Návrh MgA. Martina Daška získal třetí cenu za dobře vyváženou lícní a rubovou stranu návrhu vystihující orloj jako architektonickou i technickou památku a hezky zakomponované písmo.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada na svém zasedání dne 12. února 2009 souhlasila s rozhodnutím komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Ivana Řeháka. Realizace mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2010.
Karta mince 600. výročí Sestrojení Staroměstského orloje
Karta mince 600. výročí Sestrojení Staroměstského orloje
PROOF - Špičková kvalita: 670 Kč vč. DPH, ihned in_stock 670CZK
+
Maximální množství je 2 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: 495 Kč vč. DPH, ihned in_stock 495CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík