0

550. výročí založení Jednoty bratrské

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz57-pmpcz57-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2007
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.45 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:830010500 ks
Raženo:830010500 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Neznámý autor
550. výročí  založení Jednoty bratrské
Další náhledy:    
550. výročí  založení Jednoty bratrské 550. výročí  založení Jednoty bratrské
550. výročí  založení Jednoty bratrské
Další náhledy:    
550. výročí  založení Jednoty bratrské 550. výročí  založení Jednoty bratrské

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 21. března 2007 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 550. výročí založení české reformační církve Jednoty bratrské. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,45 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je symbol Jednoty bratrské, beránek nesoucí vítěznou korouhev, který stojí pod bratrskou borovicí. Při levém a horním okraji je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při pravém okraji mince. Značka mincovny je umístěna při pravém spodním okraji dvousetkoruny. Na rubu mince je kalich se znakem Jednoty bratrské. Při levém a horním okraji je opis „JEDNOTA BRATRSKÁ“ a při pravém okraji jsou data „1457-2007“. Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Zbyněk Fojtů, jeho autorská značka, spojená písmena „FZ“, je umístěna při pravém spodním okraji dvousetkoruny.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu zelené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč ke 550. výročí  založení Jednoty bratrské byla vyhlášena celostátní neomezena anonymní soutěž v říjnu 2005 s  uzávěrkou 10. února 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěže na pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 550. výročí založení Jednoty bratrské  se zúčastnilo 44 výtvarníků, kteří předložili celkem 68 sádrových návrhů mince. Komisi pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila návrhy dne 21. února 2005 v České národní bance za přítomnosti odborného poradce Dr. Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty UK Praha. Do hodnocení byly zařazeny všechny zaslané návrhy. Komise pro posuzování návrhů na české peníze  je hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 39 návrhů, a to pro výtvarné, tematické nebo technické nedostatky a zejména pro nedostatečně zvládnutou modelaci portrétu nebo námětovou chudost. Ve druhém kole získalo 21 tematicky i výtvarně lépe zvládnutých návrhů základní odměnu a dva návrhy byly oceněny odměnou zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupilo  celkem šest návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. Třem z nich byla udělena mimořádná odměnu. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby, u kterého ocenila zejména mimořádné výtvarné kvality, originální řešení trojportrétu, výstižné vyjádření podoby J. A. Komenského a dokonalou vyváženost obou stran. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za čisté provedení, výtvarné vyvážení lícní a rubové strany a velmi výstižnou symboliku. Třetí cena byla udělena návrhu studenta Kryštofa Hoška za kvalitní sochařské ztvárnění námětu a nové pojetí čtyř portrétu na rubové straně.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 9. března 2006 s názorem komise neztotožnila a za vhodnější považovala realizovat kompletní návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2007.
Karta mince 550. výročí  založení Jednoty bratrské
Karta mince 550. výročí  založení Jednoty bratrské
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: 710 Kč vč. DPH, ihned in_stock 710CZK
+
Maximální množství je 2 kusů.
Ks
 Košík