0

550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz37-pmpcz37-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2002
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.2 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:420016000 ks
Raženo:360013000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Michal Vitanovský
Rytecké úpravy:Martina Pechholdová
550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
Další náhledy:    
550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
Další náhledy:    
550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 24. dubna 2002 do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby. V klasickém běžném provedení a ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele numismatiky. Obě mince se od sebe liší v povrchové úpravě a v provedení hrany. U běžné kvality je mincovní pole i reliéf leštěn stejně, u mincí proof je mincovní pole vyleštěno do vysokého lesku a reliéf je matován. Hrana u běžné kvality mince je vroubkovaná, u špičkové je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze stejné slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hrubá hmotnost mincí je 13 g, průměr 31 mm a síla 2,20 mm. Stejně jako u každé ražby stříbrných mincí jsou i zde povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince jsou dva gotické kolčí štíty. Přes štít pánů z Kunštátu a Poděbrad je zprava položen štít s českým lvem - symbolem české státnosti. V řádku pod štíty je označení státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a pod ním ve dvou řádcích označení nominální hodnoty mince "200 Kč". Na rubové straně je hlavním motivem portrét Jiřího z Poděbrad doplněný nápisem a letopočty "JIŘÍ Z PODĚBRAD ZEMSKÝ SPRÁVCE 1452-2002". Autorem mince je akademický sochař Michal Vitanovský, jehož iniciály spojené do stylizovaného srdce jsou umístěny vpravo od portrétu. Minci razila Bižuterie Česká Mincovna, a. s. v Jablonci nad Nisou. Její značka je na lícní straně dvousetkoruny při okraji mince vpravo od štítů.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu tištěná na polokartonu světle šedé barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je vydána společná karta.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v květnu 2001 s uzávěrkou 7. září 2001. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 38 podání, což představovalo 39 návrhů lícních a 38 návrhů rubových stran. Hodnocení proběhlo 20. září 2001. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. Před hodnocením byl vyřazen návrh č. 38 pro nedodržení podmínek soutěže, překročení průměru 200 mm stanoveného jako maximální velikost modelu. V I. kole bylo vyřazeno pro výtvarné i technické nedostatky, nevyváženost lícové a rubové strany, nejednotné písmo apod. celkem 20 návrhů. Návrhy hodnocené ve II. kole byly výtvarně a technicky na vysoké úrovni, ale tematicky ne zcela přesvědčivé, např. pro nedobové odění, zobrazování královských insignií nebo nevýstižnou podobu. Všechny se však vyznačovaly originalitou a výraznou výtvarnou kvalitou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise i odborná poradkyně dr. Němečková označily za nejlepší a nejlépe odpovídající zadání. Třetí cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za nápadité využití textu a pečeti na rubové straně, druhou cenu návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby pro kvalitu portrétu a použití symbolu kalicha na lícní straně. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Michala Vitanovského, který komisi zaujal především svou jednoduchostí a vystižením námětu, zdařilým portrétem, vyvážeností obou stran a maximálním využitím mincovní plochy.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 22.04.2002.
Karta mince 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
Karta mince 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock