0

500. výročí úmrtí Matěje Rejska

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz54-pmpcz54-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2006
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.4 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:650010000 ks
Raženo:65009900 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Neznámý autor
500. výročí úmrtí Matěje Rejska
Další náhledy:    
500. výročí úmrtí Matěje Rejska 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
500. výročí úmrtí Matěje Rejska
Další náhledy:    
500. výročí úmrtí Matěje Rejska 500. výročí úmrtí Matěje Rejska

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dne 21. června vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,4 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je zobrazena Rejskova kazatelna z kostela sv. Vavřince v Kaňku. Při levém okraji dvousetkoruny je neuzavřený opis s názvem státu „ČESKÁ REPUBLIKA“, při pravém spodním okraji rovněž v neuzavřeném opisu označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Při pravém horním okraji je značka mincovny, která dvousetkorunu razila. Na rubu dvousetkoruny je autoportrét Matěje Rejska z Prašné brány v Praze. Při levém a spodním okraji dvousetkoruny je neuzavřený opis „MATĚJ REJSEK 1506 - 2006“. Autorem návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Zbyněk Fojtů, jeho autorská značka, spojená písmena „FZ“, je umístěna při pravém horním okraji dvousetkoruny.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu světle béžové barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v únoru 2005 s uzávěrkou 6. května 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci předložilo 32 autorů 40 návrhů, z toho dva s alternativní rubovou stranou. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 17. května 2005 v České národní bance. Odborným poradcem byl Ing. Arch. Petr Chotěbor, specialista na gotickou architekturu z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Komise pro posuzování návrhů na české peníze zaslané návrhy hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo z další soutěže vyřazeno 16 návrhů, a to zejména proto, že dostatečně nevystihovaly Rejskovu osobnost a dílo a jeho osobitý přínos k české gotické architektuře (příliš obecné nebo nesrozumitelné pojetí), popř. pro nedostatky ve výtvarném či technickém provedení. Ve druhém kole získalo 14 výtvarně zdařilejších nebo tematicky výstižnějších návrhů základní odměnu a pět návrhů, které se vyznačovaly vysokou výtvarnou kvalitou nebo zajímavým a výstižným pojetím, odměnu zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Pět nejlepších návrhů, které komisi zaujaly zvlášť zdařilým výtvarným projevem, originalitou nebo velmi dobrým vystižením námětu, postoupilo do III. kola. Návrhům akademického sochaře Michala Vitanovského, pana Josefa Oplištila a akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které by pro případnou realizaci vyžadovaly menší úpravu jedné ze stran, komise přiznala mimořádnou odměnu. První cenu a doporučení k realizaci obdržel druhý návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za absolutní vystižení zadaného tématu s využitím Rejskových výtvarných prvků (kazatelna v kostele v Kaňku, autoportrét z Prašné brány) a za výtvarné provedení, které dodává těmto prvkům charakter pískovce, z něhož Rejsek tvořil. Návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla udělila komise za neobyčejně zdařilou lícní stranu s Rejskovými lvy a oknem z chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a za soulad s rubovou stranou s jeho portrétem druhou zvýšenou cenu. Třetí cena udělena nebyla.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada doporučení komise akceptovala a návrh akademického sochaře Fojtů schválila k realizaci. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2006.
Karta mince 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
Karta mince 500. výročí úmrtí Matěje Rejska
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock