0

500. výročí narození Jiří Melantrich z Aventina

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz79-pmpcz79-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince 200,- Kč
Rok vydání:2011
 
Materiál:Ag 925 Cu 75
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.2 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:116007900 ks
Raženo:116007900 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Jan Smrž
Rytecké úpravy:Neznámý autor
500. výročí narození Jiří Melantrich z Aventina
Další náhledy:    
500. výročí narození Jiří Melantrich z Aventina 500. výročí narození Jiří Melantrich z Aventina
500. výročí narození Jiří Melantrich z Aventina
Další náhledy:    
500. výročí narození Jiří Melantrich z Aventina 500. výročí narození Jiří Melantrich z Aventina

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Jiří Melantrich z Aventina, původním jménem Jiřík Černý, byl významným knižním vydavatelem v 16. století. Jeho 500. výročí narození připomíná pamětní stříbrná dvousetkoruna, kterou Česká národní banka vydává 15. června 2011 do oběhu. Do neomezené anonymní soutěže, vyhlášené ČNB v prosinci 2009, zaslalo 19 autorů 28 sádrových modelů. Předložené návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze 30. 3. 2010 za přítomnosti odborné poradkyně pro historická témata prof. PhDr. Marie Bláhové z Filosofické fakulty UK v Praze. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Jana Smrže. Druhou cenu komise neudělila, na třetím místě se umístily návrhy Terezy Eisnerové a MgA. Martina Daška. Bankovní rada na svém zasedání 15. dubna 2010 schválila realizaci mince podle návrhu Jana Smrže. Česká Mincovna a.s. razila mince ze stříbra o ryzosti 0,925. Běžné (tzv. standard) a špičkové (tzv. proof) provedení se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká, mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla 2,2 mm.

Popis stříbrné pamětní mince

Na líci dvousetkoruny je kompozice pěti knih, vpravo signet Jiřího Melantricha, ve spodní části mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Kompozici doplňují ozdobné dekory. Značka mincovny je při horním okraji mince. Na rubu dvousetkoruny je vyobrazení titulní strany Bible, vydané Jiřím Melantrichem z Aventina roku 1570, uprostřed je opět vydavatelův signet. Text „JIŘÍ MELANTRICH Z AVENTINA a letopočty 1511 – 2011 jsou ve výřezu nad titulní stranou bible. Kompozici opět doplňují ozdobné dekory, značka autora mince Jana Smrže, tvořená písmeny JS je při spodním okraji mince.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta šedohnědé barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila prosinci 2009 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození významného renesančního nakladatele a tiskaře Jiřího Melantricha z Aventina. Uzávěrka soutěže proběhla dne 19. března 2010. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Předložené návrhy hodnotila dne 30. března 2010 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. K věcné správnosti předložených se vyjadřovala odborná poradkyně prof. PhDr. Marie Bláhová z Filosofické fakulty v Praze. Soutěže se zúčastnilo 19 výtvarníků, kteří předložili celkem 28 návrhů budoucí mincí. Komise pro posuzování návrhů na české peníze provedla vyhodnocení soutěže ve třech soutěžních kolech. V prvním kole bylo vyřazeno 14 návrhů, a to z důvodu nepříliš zdařilých portrétů Jiřího Melantricha, nedostatečného vystižení jeho nakladatelské a tiskařské činnosti či pro výtvarné nedostatky v kompozici, písmu či modelaci. Ve druhém kole získalo odměnu šest návrhů, které lépe vystihovaly osobu a činnost Jiřího Melantricha a byly na vyšší výtvarné úrovni.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které komise označila za tematicky nejvýstižnější a výtvarně nejlépe zpracované. První sníženou cenu a doporučení k realizaci od komise obdržel návrh pana Jana Smrže. Komise ve svém hodnocení u tohoto návrhu vyzvedla originální řešení lícní strany, dobře zvolené písmo a jednotu obou stran. Dále komise rozhodla o udělení dvou třetích cen. První připadla návrhu slečny Terezy Eisnerové za dobře vyřešenou kompozici lícní a rubové strany, které jsou v naprosté jednotě. Druhou obdržel MgA. Martin Dašek, u jehož návrhu komise ocenila především dobře pojednanou figurální část na líci návrhu. Dále komise ve třetím kole udělila tři mimořádné odměny, a to dalšímu návrhu slečny Terezy Eisnerové, návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského a návrhu akademické sochařky Majky Wichnerové.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada na svém jednání dne 15. dubna 2010 potvrdila rozhodnutí komise a doporučila k realizaci návrh pana Jana Smrže. Předpokládaný termín emise mince je 15. června 2011.
Karta mince 500. výročí narození Jiří Melantrich z Aventina
Karta mince 500. výročí narození Jiří Melantrich z Aventina
PROOF - Špičková kvalita: 555 Kč vč. DPH, ihned in_stock 555CZK
+
Maximální množství je 2 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: 435 Kč vč. DPH, ihned in_stock 435CZK
+
Maximální množství je 3 kusů.
Ks
 Košík