0

50. výročí vypuštění první umělé družice Země

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz60-pmpcz60-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2007
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.2 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:1480010400 ks
Raženo:1480010300 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Luboš Charvát
Rytecké úpravy:Neznámý autor
50. výročí vypuštění první umělé družice Země
Další náhledy:    
50. výročí vypuštění první umělé družice Země 50. výročí vypuštění první umělé družice Země
50. výročí vypuštění první umělé družice Země
Další náhledy:    
50. výročí vypuštění první umělé družice Země 50. výročí vypuštění první umělé družice Země

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 19. září 2007 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,2 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je na pozadí mapy světa dráha obletů první umělé družice Země. Při levém, horním a pravém okraji dvousetkoruny je v negativním reliéfu ztvárněn název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při spodním okraji dvousetkoruny. Značka České mincovny je umístěna při horním okraji dvousetkoruny, mezi prvním a druhým slovem názvu státu. Na rubu dvousetkoruny je sluneční soustava s oběžnými drahami planet a v jejím popředí je první umělá družice Země. Při celém obvodu dvousetkoruny je opis „VYPUŠTĚNÍ PRVNÍ UMĚLÉ DRUŽICE ZEMĚ“. Při spodním okraji dvousetkoruny jsou data „1957 – 2007“, která částečně zasahují do portrétu. Autorem návrhu dvousetkoruny je Luboš Charvát, jehož iniciály, stylizované propojená písmena „LCH“, jsou umístěny mezi letopočty a opisem.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu červené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince "Vypuštění první umělé družice Země' byla vyhlášena v červenci 2006 celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou 3. listopadu 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěže na pamětní stříbrnou minci se zúčastnilo 26 výtvarníků, kteří předložili 34 sádrových návrhů mince. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila předložené sádrové návrhy dne 14. listopadu 2006 v České národní bance za přítomnosti odborného poradce pplk. Mgr. Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu v Praze. Z hodnocení byl vyloučen jeden návrh pro nesplnění soutěžních podmínek, ostatní podání hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 23 návrhů, které ne zcela vyjadřovaly zadané téma či obsahovaly výtvarné nebo technické nedostatky v modelaci, kompozici či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno sedm návrhů, které byly výtvarně na vyšší úrovni a lépe odpovídaly zadanému tématu.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které podle hodnocení komise měly nejlepší výtvarné zpracování a z hlediska tematického byly taktéž nejvýstižnější. První místo a doporučení k realizaci udělila komise návrhu pana Luboše Charváta. Komise ve svém hodnocení konstatovala, že jeho návrh komplexně vyjadřoval vesmírnou tematiku, měl originální rozlišení struktury ploch počítající s ražbou ve špičkové kvalitě a také kompozici plně vyplňující mincovní plochu. Komise dále udělila dvě snížené druhé ceny. Jednu z nich obdržel pan Vojtěch Dostál za čisté provedení reliéfu i písma a zdařilé zobrazení zeměkoule na rubové straně a druhá byla udělena návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za výborně provedený reliéf i písmo v jednotě obou stran.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada se na svém zasedání dne 7. prosince 2006 ztotožnila s názorem komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Luboše Charváta. Emise mince se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007.
Karta mince 50. výročí vypuštění první umělé družice Země
Karta mince 50. výročí vypuštění první umělé družice Země
PROOF - Špičková kvalita: 555 Kč vč. DPH, ihned in_stock 555CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock