0

450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz51-pmpcz51-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2005
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.35 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:600012000 ks
Raženo:560011000 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Jiří Harcuba
Rytecké úpravy:Martina Pechholdová
450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
Další náhledy:    
450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
Další náhledy:    
450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 7. prosince vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince, kterou razila Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou, je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,35 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je uprostřed mincovního pole erb Mikuláše Dačického z Heslova. Při okrajích mince je neuzavřený opis s názvem státu "ČESKÁ REPUBLIKA", při pravém spodním okraji je dvouřádkové označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a vlevo od něj značka mincovny. Hlavním motivem rubové strany mince je portrét Mikuláše Dačického z Heslova. Kolem portrétu je při levém, horním a pravém okraji v neuzavřeném opisu text "MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA" a při levém spodním okraji jsou přes okruží portrétu položeny letopočty "1555-2005". Autorem výtvarného návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Jiří Harcuba. Jeho autorská značka "H" je umístěna ve spodní části mince vpravo od portrétu.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu šedé barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červnu 2004 s uzávěrkou 12. listopadu 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci bylo předloženo 45 návrhů, jeden s alternativní lícní stranou. Hodnocení proběhlo 23. listopadu 2004. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. Odborným poradcem byl PhDr. Pavel Janoušek, CSc., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. V úvodu konstatoval, že pokud jde o podobu Dačického, důležitější než vystižení jeho fyzické podoby je vystižení jeho osobnosti. S ohledem na toto stanovisko a na technické nebo výtvarné nedostatky bylo v I. kole vyřazeno 22 návrhů. Ve II. kole získalo 14 návrhů základní odměnu, pět jich za zajímavé výtvarné řešení nebo velmi dobré vystižení Dačického osobnosti obdrželo odměnu zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které komise posoudila jako nejlepší, a to především co do výstižnosti námětu. První cenu a doporučení k realizaci přiznala komise jednomyslně návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za zpracování portrétu, který se svým pojetím nejvíce přiblížil vžité představě Mikuláše Dačického z Heslova jako bouřliváka a bonvivána, jak ho představují literární a filmová díla, a za perfektní soulad obou stran. S tímto názorem se ztotožnil i odborný poradce, který ve svém stanovisku konstatoval, že portrét na vítězném návrhu Mikuláše Dačického zpodobňuje jako živého člověka s pestrým a bohatým životem. Zbývající tři návrhy komise ohodnotila jako stejně kvalitní, a proto všem třem udělila třetí cenu - návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla ji získal za profesionální a elegantní graficky výmluvné zpracování námětu, návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za skvělý portrét, který se podobně jako u návrhu vítězného přibližuje obecně vžité představě Dačického, návrh slečny Szilvy Emöke za přísnou a elegantní kompozici rubu s pěkně modelovaným portrétem. Druhá cena nebyla udělena.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005.
Karta mince 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
Karta mince 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock