0

450. výročí narození Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince
Kód mince coin_number:mpcz95-pmpcz95-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince 200,- Kč
Rok vydání:2014
 
Materiál:Ag 925 Cu 75
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.35 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:115005800 ks
Raženo:115005800 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Vladimír Pavlica
Rytecké úpravy:Neznámý autor
450. výročí narození Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Další náhledy:    
450. výročí narození Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 450. výročí narození Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
450. výročí narození Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Další náhledy:    
450. výročí narození Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 450. výročí narození Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 11. června 2014 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 450. výročí narození renesančního šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,25 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince je vyobrazen výřez titulní strany cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic „Putování aneb cesta z Království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta“, přes kterou je vyobrazen Kryštof Harant na velbloudu. Pod vyobrazením Kryštofa Haranta je jeho heslo „Virtus ut sol micat“ ztvárněné jako notový záznam. Vpravo od výřezu titulní strany je motiv mandolíny, vlevo je plachetnice na moři. Nad výřezem titulní strany je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku ve štítech – uprostřed je český lev, vlevo moravská orlice a vpravo slezská orlice. Po obvodu mince je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“. Minci razila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Její značka tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při spodním okraji mince. Celé mincovní pole je na lícní straně vyplněno dekorem čtyřcípých hvězd. Na rubové straně mince se nachází portrét Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Vpravo od portrétu je erb Kryštofa Haranta, který částečně zasahuje do límce. Po obvodu mince je text „KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC“. Při pravém a levém okraji mince jsou letopočty „1564“ a „2014“. Pod letopočtem „2014“ jsou iniciály autora výtvarného návrhu dvousetkoruny akademického malíře Vladimíra Pavlici, které jsou tvořeny písmeny „VP“ v rámečku. Celé mincovní pole je na rubové straně vyplněno dekorem čtyřcípých hvězd.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta bílé barvy s podtiskem ve tvaru čtyřcípých hvězd, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v prosinci 2012 veřejnou soutěž na pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 450. výročí narození významného renesančního šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Do soutěže bylo předloženo 42 návrhů od 27 autorů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 29. ledna 2013 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Hodnocení byla přítomna také odborná poradkyně Prof. PhDr. Marie Bláhová z Filosofické fakulty University Karlovy.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

V prvním kole komise vyřadila 16 sádrových modelů, a to zejména pro technické nedostatky ve výtvarném provedení návrhů, v menší míře pro nedostatečné vystižení tématu či nepříliš zdařilou podobu portrétu. Ve druhém kole bylo oceněno 20 návrhů, které se vyznačovaly především kvalitnějším zpracováním portrétu.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupilo 6 návrhů. První cenu získal návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici, u kterého komise ocenila netradiční grafické zpracování návrhu a osobité pojetí, které je však dobově přesné a obsahuje všechny polohy osoby Kryštofa Haranta. Druhou cenu komise udělila návrhu Mgr. art. Miroslava Hrice, Art.D. za monumentální pojetí, kvalitní portrét a kompoziční plnost. Třetí cenu obdržel návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS. za střízlivé a působivé kompoziční pojetí, které vystihuje renesanční dobu. Návrhy MgA. Terezy Eisnerové, akademického sochaře Zbyňka Fojtů a akademického sochaře Jiřího Harcuby získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada na svém jednání dne 28. února 2013 schválila rozhodnutí odborné komise a realizaci mince podle návrhu akademického malíře Vladimíra Pavlici. Emise mince je naplánována na červen 2014.  Bankovní rada na svém jednání dne 28. února 2013 schválila rozhodnutí odborné komise a realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Vladimír Oppla. Emise mince je naplánována na duben 2014.
Karta mince 450. výročí narození Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
PROOF - Špičková kvalita: 515 Kč vč. DPH, ihned in_stock 515CZK
+
Maximální množství je 3 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: 435 Kč vč. DPH, ihned in_stock 435CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík