0

425. výročí prvního vydání Kralické bible

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz47-pmpcz47-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2004
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.4 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:500013500 ks
Raženo:500011000 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Martina Pechholdová
425. výročí prvního vydání Kralické bible
Další náhledy:    
425. výročí prvního vydání Kralické bible 425. výročí prvního vydání Kralické bible
425. výročí prvního vydání Kralické bible
Další náhledy:    
425. výročí prvního vydání Kralické bible 425. výročí prvního vydání Kralické bible

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 20. října vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 425. výročí prvního vydání Kralické bible. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince, kterou razila Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou, je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,35 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je při levém, horním a pravém okraji mince neuzavřený opis s názvem státu "ČESKÁ REPUBLIKA", při spodním okraji je rovněž v opisu označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Před názvem státu je značka mincovny. Uvnitř mincovního pole je úryvek Pláče Jeremiášova z 1. kapitoly VI. dílu Kralické bible, stylizovaný do podoby knižní stránky. V neuzavřeném opisu při levém, horním a pravém okraji rubové strany dvousetkoruny je text "PRVNÍ VYDÁNÍ KRALICKÉ BIBLE", při spodním okraji jsou letopočty "1579-2004". Hlavním motivem této strany je titulní list I. dílu Kralické bible z roku 1579. Autorem výtvarného návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Zbyněk Fojtů, jehož iniciály jsou umístěny za textem vztahujícím se k výročí.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu fialové barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 425. výročí prvního vydání Kralické bible byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červnu 2003 s uzávěrkou 24. října 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěž obeslalo 34 výtvarníků celkem 49 sádrovými návrhy mince, z toho dva s variantou lícní a dva s variantou rubové strany. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 31. října 2003 za přítomnosti odborného poradce PhDr. Pavla Janouška, CSc., ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V úvodu konstatovala velmi vysokou výtvarnou úroveň předložených prací. Rozhodujícím kritériem pro posuzování návrhů se stal vztah k tématu a jeho vyjádření, případně technické nedostatky. V I. kole bylo podle těchto hledisek vyřazeno 25 návrhů. Ve II. kole získalo 16 návrhů základní odměnu, a čtyři návrhy, které se vyznačovaly vysokou nápaditostí nebo výtvarnou úrovní, získaly odměnu zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily čtyři tematicky, výtvarně i technicky nejzdařilejší a nejvýstižnější návrhy, z nichž třetí cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za perfektní výtvarné a sochařské zpracování tématu a výbornou kompozici; z hlediska výstižnosti námětu však odborný poradce dával přednost některému ze zbývajících oceněných návrhů. Dvě snížené druhé ceny získaly návrhy akademického sochaře Jiřího Věnečka a pana Josefa Oplištila, které komise posoudila jako naprosto rovnocenné. Návrh p. Oplištila upoutal nápaditým zapracováním předepsaného textu do obrazu bible a neobvyklým řešením aversu; někteří členové komise však konstatovali mírný nesoulad obou stran, pro který jej nedoporučovali k realizaci. Návrh akademického sochaře Věnečka byl oceněn za bohatou a citlivou modelaci perfektně vystihující atmosféru doby; revers však někteří členové komise považovali za výtvarně méně zdařilý než avers. První cenu a doporučení k realizaci komise přiřkla návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů především za tematicky přesně vystižené zadání. Návrh má rovněž vysokou výtvarnou úroveň a perfektně vyváženou kompozici obou stran, které spolu výborně korespondují. Rovněž odborný poradce preferoval realizaci návrhu, který získal první cenu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 20. října 2004.
Karta mince 425. výročí prvního vydání Kralické bible
Karta mince 425. výročí prvního vydání Kralické bible
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock