0

400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz43-pmpcz43-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2004
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.2 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:460014000 ks
Raženo:400012000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Vladimír Oppl
Rytecké úpravy:Martina Pechholdová
400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
Další náhledy:    
400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
Další náhledy:    
400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dnem 21. ledna do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Mince ražená ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi se vydává ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a hranou. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován a mají hladkou hranu s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *"; u mincí v běžné kvalitě je hrana vroubkovaná. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,2 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,062 g a v obsahu zlata odchylka nahoru 0,01 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince ražené podle návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla je při horním okraji v neuzavřeném opisu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a pod ním stylizovaný znak Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Mezi klenoty znaku nad štítem je zakomponována značka mincovny, která minci razila. Pod znakem je umístěno ve dvou řádcích označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". V dolní polovině mince jsou stejná vyobrazení i texty jako v horní polovině, jsou však zrcadlově obrácená. Na rubové straně je výjev z podzimního výlovu rybníka zobrazující dva rybáře plující na pramici kolem sítí. Zleva nad pramicí je čtyřřádkový text "JAKUB KRČÍN Z JELČAN A SEDLČAN 1604-2004", stylizovaný do podoby mraku, nad zadní částí pramice jsou iniciály autora návrhu. Stejně jako na lícní straně jsou hlavní motiv i texty umístěny v horní polovině mince a v dolní polovině se opakují v zrcadlovém obrácení.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na zelenomodrém polokartónu. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v září 2002 s uzávěrkou 10. ledna 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže bylo předloženo 68 podání, což představovalo 68 návrhů lícních a 71 návrhů rubových stran od celkem 38 autorů. Hodnocení proběhlo 20. ledna 2003. Odborným poradcem byl Ing. Václav Kasal, ředitel Národního zemědělského muzea lesnictví, rybářství a myslivosti v Ohradě u Hluboké. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 44 návrhů převážně pro nedostatečné vystižení tématu, popř. pro technické nebo výtvarné nedostatky. Ve II. kole získalo odměnu celkem 16 návrhů, které obsahově, technicky i výtvarně byly na vyšší úrovni. Návrhy akademické sochaře Vladimíra Oppla, akademického sochaře Josefa Uprky a studenta Josefa Oplištila obdržely za myšlenkovou invenci, za zajímavé či neobvyklé výtvarné řešení nebo za velmi dobré vystižení námětu odměnu zvýšenou. Návrh slečny Zuzany Hubené odměnu mimořádnou, a to za výtvarně velmi zdařilé, poetické a přitom originální vystižení atmosféry tématu; tento návrh by však nebylo možné realizovat bez podstatnějších technických úprav.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které byly komisí posouzeny jako způsobilé k realizaci bez dalších úprav po výtvarné i po technické stránce. Současně byly výtvarně velmi zdařilé a dobře vystihovaly zadané téma. S tímto názorem se ztotožnil i odborný poradce. Po diskusi komise udělila dvě třetí ceny, a to návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za velmi vysokou výtvarnou hodnotu a zajímavý portrét a návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka pro znamenité pojetí a provedení lícní strany s vyjádřením lovu ryb. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Michala Vitanovského za přesné historické vystižení osoby Jakuba Krčína jako rybníkáře a ekonoma a první cenu s doporučením k realizaci návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za neotřelý nápad se zrcadlením ve vodě, výstižné vyjádření zadaného tématu, čistotu výtvarného provedení a zajímavé a neobvyklé spojení renesance na lícní straně se současností na straně rubové.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 21. ledna 2004.
Karta mince 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
Karta mince 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock