0

400 let od formulování prvních dvou Keplerových zákonů

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz71-pmpcz71-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2009
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:2070010700 ks
Raženo:0 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Vojtěch Dostál DiS
Rytecké úpravy:Neznámý autor
400 let od formulování prvních dvou Keplerových zákonů
Další náhledy:    
400 let od formulování prvních dvou Keplerových zákonů 400 let od formulování prvních dvou Keplerových zákonů
400 let od formulování prvních dvou Keplerových zákonů
Další náhledy:    
400 let od formulování prvních dvou Keplerových zákonů 400 let od formulování prvních dvou Keplerových zákonů

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 21. října 2009 vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na líci dvousetkoruny se nachází nákres dráhy planety Mars pocházející z knihy Johanna Keplera „Astronomia nova“. Při levém horním a pravém okraji dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při spodním okraji dvousetkoruny. Mezi názvem státu a označením nominální hodnoty mince je značka mincovny, která dvousetkorunu razila, a logo projektu Europa, v jehož rámci dvousetkoruna vychází. Na rubové straně dvousetkoruny je portrét Johanna Keplera na pozadí nákresu zákonu ploch. Při pravém okraji dvousetkoruny je opis „KEPLEROVY ZÁKONY POHYBU PLANET“. Při levém spodním okraji dvousetkoruny jsou letopočty „1609 – 2009“, které čísly „09“ z letopočtu „2009“ částečně zasahují do vousů portrétu. Při levém okraji dvousetkoruny je vedle portrétu Johanna Keplera umístěna iniciála autora dvousetkoruny, Vojtěcha Dostála, DiS., která je tvořena obráceným písmenem „D“.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu světle modré barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v srpnu 2008 celostátní neomezenou anonymní soutěž na umělecký návrh pamětní stříbrné mince u příležitosti 400. výročí publikování Keplerových zákonů pohybu planet. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 30. října 2008. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže bylo předloženo 48 návrhů od 35 výtvarníků. Hodnocení předložených sádrových modelů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 11. listopadu 2008 v České národní bance. Jako odborní poradci byli přítomni Ing. Antonín Švejda z Národního technického muzea a Ing. Dr. Karel Zeithammer. Z důvodu absence loga projektu Europa, které bylo povinnou součástí kompozice lícní strany návrhu, resp. z důvodu nedodržení jeho velikosti stanoveného soutěžními podmínkami, byly z dalšího hodnocení vyřazeny dva návrhy. Zbývající návrhy komise hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 35 návrhů, a to zejména z důvodu nedostatečného vystižení tématu (přílišný důraz na Keplerovu osobu a doprovodné atributy tématu na úkor samotného ztvárnění zákonů pohybu planet, nevhodná volba motivů představujících téma zákonů), případně pro výtvarné nedostatky v kompozici, písmu či modelaci. Ve druhém kole získalo odměnu osm návrhů, jež byly tematicky výstižnější a výtvarně lépe zpracované.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily návrhy slečny Miroslavy Česlové, pana Vojtěcha Dostála, Dis, dva návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů a návrh MgA. Emöke Szilvy, které byly výtvarně na nejvyšší úrovni a nejlépe vystihovaly zadané téma. Komise však zároveň konstatovala, že ani jeden z návrhů není bez určitých úprav vhodný k realizaci. Z toho důvodu komise rozhodla o vypsání užší soutěže pro autory návrhů s termínem odevzdání návrhů nejpozději dne 26. ledna 2009. Předložené návrhy musely být upraveny podle připomínek komise nebo mohli autoři předložit návrhy zcela nové. Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Vyhodnocení užší soutěže proběhlo na jednání Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 27. ledna 2009 v České národní bance. Odbornými poradci byli opět Ing. Antonín Švejda z Národního technického muzea a Ing. Dr. Karel Zeithammer. První cenu a doporučení k realizaci komise udělila návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. za velmi zdařilý portrét a plné vystižení zadaného tématu jak motivem nákresu pohybu planet, tak i ztvárněním ostatních nákresů z Keplerovy knihy „Astronomia nova“.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada na svém zasedání dne 12. února 2009 souhlasila s rozhodnutím komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. Realizace mince se předpokládá ve třetím čtvrtletí tohoto roku.
Karta mince 400 let od formulování prvních dvou Keplerových zákonů
Karta mince 400 let od formulování prvních dvou Keplerových zákonů
PROOF - Špičková kvalita: 435 Kč vč. DPH, ihned in_stock 435CZK
+
Maximální množství je 2 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: 520 Kč vč. DPH, ihned in_stock 520CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík