0

300. výročí narození Marie Terezie

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince
Kód mince coin_number:mpcz109-pmpcz109-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince 200,- Kč
Rok vydání:2017
 
Materiál:Ag 925 Cu 75
Průměr:31 mm
Tloušťka:0 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:113005600 ks
Raženo:113005600 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Vojtěch Dostál DiS
Rytecké úpravy:Neznámý autor
300. výročí narození Marie Terezie
Další náhledy:    
300. výročí narození Marie Terezie 300. výročí narození Marie Terezie
300. výročí narození Marie Terezie
Další náhledy:    
300. výročí narození Marie Terezie 300. výročí narození Marie Terezie

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 26. dubna 2017 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 300. výročí narození Marie Terezie. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je zobrazena horní část říšského orla s korunou, jehož trup je překryt svislou obdélnou nápisovou deskou s hesly „ŠKOLSTVÍ“, „DANĚ“, „MĚNA“, „ROBOTNÍ PATENT“, „STÁTNÍ SPRÁVA“, „MÍRY A VÁHY“. Jednotlivá hesla jsou od sebe oddělena tečkou. Po obvodu mince je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a neúplný dvouřádkový perlovec. Na heraldicky pravém křídle orla je označení nominální hodnoty mince „200“ a pod ním zkratka peněžní jednotky „Kč“. Na heraldicky levém křídle orla je položen český lev. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je umístěna mezi heraldicky pravou spodní perutí a nápisovou deskou. Na rubové straně mince je ztvárněn portrét Marie Terezie. Po obvodu mince je text „MARIE TEREZIE“, který je doplněn neúplným perlovcem. Uprostřed mincovního pole vlevo od portrétu je letopočet „1717“ a vpravo od portrétu letopočet „2017“. Iniciála autora mince Vojtěcha Dostála, DiS., která je tvořena obráceným písmenem „D“, je umístěna nad letopočtem 2017.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta žluté barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vypsala v říjnu 2015 ceny za předložení uměleckého návrhu mince, která bude vydána k 300. výročí narození Marie Terezie, s uzávěrkou dne 27. listopadu 2015.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vypsala v říjnu 2015 ceny za předložení uměleckého návrhu mince, která bude vydána k 300. výročí narození Marie Terezie, s uzávěrkou dne 27. listopadu 2015. Vypsání ceny se zúčastnilo celkem 22 výtvarníků, kteří předložili 39 návrhů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 8. prosince 2015. Odbornou poradkyní byla docentka PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. z Historického ústavu Akademie věd České republiky. V prvním kole komise vyřadila 29 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky či věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 5 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily návrhy Vojtěcha Dostála, DiS., Luboše Charváta, MgA. Martina Daška, MgA. Jakuba Oravy a Aleše Hynka Vrkoslava. Podle názoru komise byly tyto návrhy výtvarně nejlépe zpracované a autoři zde nejvýstižněji zobrazili zadané téma. Komise však zároveň konstatovala, že bez úprav nelze ani jeden z návrhů doporučit k realizaci. Rozhodla proto o vypsání užší soutěže pro autory Vojtěcha Dostála, DiS., Luboše Charváta, MgA. Jakuba Oravu a Aleše Hynka Vrkoslava s uzávěrkou dne 19. února 2016. Předložené návrhy měly být buď upraveny podle připomínek komise, nebo autoři měli možnost předložit návrhy zcela nové. Návrh MgA. Martina Daška nebyl vybrán do užší soutěže a získal ve třetím kole mimořádnou odměnu. Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Vyhodnocení užší soutěže se uskutečnilo na jednání Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 1. března 2016. Při vyhodnocení soutěže jako nejzdařilejší komise označila návrh Vojtěcha Dostála, DiS., který představuje originální ztvárnění historického tématu pro moderní minci. Vedle velmi kvalitního ztvárnění portrétu Marie Terezie ocenila komise kompozici symbolů státnosti a výčtu jejích pozitivních reforem.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 16. března 2016 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS.
Karta mince 300. výročí narození Marie Terezie
PROOF - Špičková kvalita: 955 Kč vč. DPH, ihned in_stock 955CZK
+
Maximální množství je 2 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock