0

250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz33-pmpcz33-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2001
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.5 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:370017000 ks
Raženo:340013500 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:Petr Pyciak
Rytecké úpravy:Martina Pechholdová
250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
Další náhledy:    
250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
Další náhledy:    
250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 21. listopadu 2001 do oběhu pamětní stříbrnou 200 Kč minci ke 250. výročí úmrtí barokního architekta a stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby, které se liší povrchovou úpravou a hranou. Klasické běžné provedení má stejný lesk mincovního pole i reliéfu a vroubkovanou hranu. Mince ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele má mincovní pole leštěné do vysokého lesku a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze stejné slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hrubá hmotnost mincí je 13 g, průměr 31 mm a síla 2,50 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně je umístěna umělecká kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku ČR se dvěma českými lvy umístěnými diagonálně na zvýrazněných obdélníkových ploškách. Název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" je ve dvou řádcích pod touto kompozicí. Označení nominální hodnoty "200 Kč" je umístěno kolmo k názvu státu při pravém okraji mince. Ústředním motivem rubové strany je fragment barokního portálu v horní polovině mincovního pole. Do fragmentu jsou zakomponovány další motivy typické pro barokní architekturu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, a to půdorys chrámu sv. Mikuláše v Praze na pozadí a dobový nástroj - odpichovadlo v popředí. V dolní polovině mincovního pole je ve třech řádcích nad sebou při pravém a spodním okraji dvousetkoruny umístěn nápis "Kilián Ignác DientzenhofeR" a pod ním letopočty "1751 - 2001". Pod letopočty jsou iniciály jména autora návrhu, pana Petra Pyciaka. Ražbu provedla Česká mincovna v Jablonci nad Nisou, jejíž značka je umístěna na lícní straně pod kompozicí heraldických zvířat.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu s designem žlutého mramoru. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní mince byla v červenci 2000 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěže s uzávěrkou 1. prosince 2000. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a odborného časopisu Asociace umělců medailérů. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložená podání dne 13. prosince 2000 za přítomnosti odborného poradce akad.architekta Ing. Miroslava Řepy, zástupce Správy Pražského hradu. Do soutěže bylo předloženo 21 podání což představuje 21 návrhů lícních a 22 rubových stran. Komise konstatovala, že soutěž byla zastoupena kvalitními návrhy vystihujícími z výtvarného hlediska tématické zadání. V I.kole hodnocení bylo vyřazeno 14 podání z toho 9 návrhů bylo hodnoceno výše. Ve II. kole získaly odměnu 4 návrhy za zdařilý výběr motivu, dobré výtvarné zpracování a dodržení technických náležitostí.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily 3 návrhy, kterým Komise udělila po jedné I., II. a III. ceně. I. cenu získal návrh pana Petra Pyciaka pro neportrétní řešení vystihující podstatu barokního stavitelství symbolickými prvky. II. cenu obdržel návrh akad. sochaře Jiřího Harcuby pro výraznost a monumentalitu portrétu s naznačením architektury. III. cenu obdržel návrh akad. sochaře Ladislava Kozáka pro mimořádně zdařilý portrét.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení vítězného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v listopadu 2001.
Karta mince 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
Karta mince 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock