0

250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz45-pmpcz45-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2004
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:460014000 ks
Raženo:390011000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Jiří Harcuba
Rytecké úpravy:Jaroslav Hrách
250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
Další náhledy:    
250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
Další náhledy:    
250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 25. května nabývá účinnosti vyhláška č. 297/2004 Sb., kterou Česká národní banka vydává do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince, kterou razila Bižuterie Česká Mincovna, a.s., je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je Divišův bleskosvod, ztvárněný podle dobové rytiny představující jeho první autentické zobrazení. Při spodním, levém a horním okraji mince bleskosvod zčásti zakrývá neuzavřený opis s názvem státu "ČESKÁ REPUBLIKA". V pravé spodní části lícní strany je ve dvou řádcích umístěno označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a pod ním je značka mincovny, která dvousetkorunu razila. Na rubu mince je portrét Prokopa Diviše, který je při okrajích rovněž zčásti zakryt opisem s textem "BLESKOSVOD PROKOPA DIVIŠE 1754-2004". Autorem výtvarného návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Jiří Harcuba, jehož iniciála "H", je zakomponována do opisu před letopočty při pravém okraji mince.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu žlutohnědé barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v prosinci 2002 s uzávěrkou 14. března 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěž obeslalo 22 výtvarníků celkem 33 sádrovými návrhy mince, z toho jeden s variantou rubové strany. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 25. března 2003 za přítomnosti odborného poradce Dipl. Ing. Dr. Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 24 návrhů převážně na doporučení odborného poradce, protože nedostatečně vystihovaly zadané téma. Ve II. kole udělila komise pět odměn návrhům, které zadané téma vyjadřovaly poměrně přesvědčivě, avšak bez výraznějších výtvarných kvalit nebo originality.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Čtyři poslední návrhy postoupily do III. kola, kde komise nejprve udělila na doporučení odborného poradce mimořádnou odměnu návrhu ak. sochaře Ladislava Kozáka za velmi zdařilé ztvárnění bleskosvodu. Dvě druhé ceny udělila komise návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla za zajímavý nápad s využitím barokního Divišova účesu jako stylizovaných oblaků, které výrazně přispělo k jednotě obou stran, a návrhu studenta Jaroslava Prokeše za nápadité výtvarné provedení moravské orlice na lícní straně, které koresponduje s vyobrazením bleskosvodu na straně rubové. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za nejlepší výtvarný projev a zajímavý portrét Prokopa Diviše. Odborný poradce se s názorem komise ztotožnil a realizaci vítězného návrhu rovněž doporučil.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 28. května 2004.
Karta mince 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
Karta mince 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock