0

200. výročí narození Karel Jaromír Erben

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz81-pmpcz81-o
Hodnota:500 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince 500,- Kč
Rok vydání:2011
 
Materiál:Ag 925 Cu 75
Průměr:40 mm
Tloušťka:2.55 mm
Váha:25 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:108007300 ks
Raženo:108007300 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Jaroslav Bejvl
Rytecké úpravy:Neznámý autor
200. výročí narození Karel Jaromír Erben
Další náhledy:    
200. výročí narození Karel Jaromír Erben 200. výročí narození Karel Jaromír Erben
200. výročí narození Karel Jaromír Erben
Další náhledy:    
200. výročí narození Karel Jaromír Erben 200. výročí narození Karel Jaromír Erben

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 2. listopadu 2011 vydává Česká národní banka první pamětní stříbrnou pětisetkorunu z cyklu věnovaného významným osobnostem českého kulturního života. Jejím tématem je 200. výročí narození spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Pětisetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 25 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 40 mm, hmotnost 25 g a síla je 2,55 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince je zobrazena kytice lučních květin, přes jejichž stonky je umístěn dvouřádkový nápis „KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH. Při levém, spodním a pravém okraji pětisetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „500 Kč“. Oba texty jsou odděleny tečkou. Značka České mincovny je nad písmenem „B“ ze slova „REPUBLIKA“. Na rubu mince se nachází portrét Karla Jaromíra Erbena. Po obvodu pětisetkoruny je v neuzavřeném opisu text „KAREL JAROMÍR ERBEN“, který je na okrajích ohraničen letopočty „1811“ a „2011“. Při pravém okraji portrétu je značka autora pětisetkoruny Jaroslava Bejvla, která je tvořena písmeny „J“ a „B“.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta zelené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka připravila na roky 2011 až 2015 novou řadu pamětních stříbrných pětisetkorun s tématem významných českých kulturních osobností. První mince z cyklu je věnována 200. výročí narození spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Soutěž byla vyhlášena v listopadu 2009 a bylo v ní vyzváno šest autorů portrétních mincí (pan Vojtěch Dostál, DiS., akademický sochař Zbyněk Fojtů, akademický sochař Jiří Harcuba, Mgr. Petr Horák, akademický sochař Ivan Řehák a akademický sochař Jiří Věneček). Možnost účastnit se soutěže byla dána i ostatním výtvarníkům, avšak již bez nároku na vyzývací odměnu. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 15. ledna 2010. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 26. ledna 2010. Odborným poradcem byl doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Soutěže se zúčastnilo všech šest vyzvaných autorů a osm dalších výtvarníků, kteří využili možnost se rovněž do soutěže přihlásit. Jeden návrh byl pro nesplnění technických podmínek soutěže vyřazen z dalšího hodnocení. Ostatní návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole byl vyřazen jeden návrh pro nepříliš zdařilou modelaci portrétu Karla Jaromíra Erbena. Dalších 12 návrhů, které byly podle mínění komise na stejné výtvarné úrovni, bylo oceněno ve druhém kole.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly podle členů komise výtvarně nejzdařilejší, měly nejkvalitnější portréty a celkově nejlépe vystihovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh pana Jaroslava Bejvla za vynikající pojetí romantizujícího portrétu Karla Jaromíra Erbena a sochařsky velmi dobře převedenou grafiku Jana Zrzavého na lícní straně. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Petra Horáka za zdařilou kompozici obou stran mince s použitím motivu mateřídoušky odkazující k Erbenově sbírce Kytice. Třetí cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka za klasicky sochařsky vyřešený portrét z tříčtvrtečního pohledu a celkově vyrovnanou kompozici. Komise dále udělila sníženou třetí cenu návrhu akademické sochařky Majky Wichnerové za vynikajícím způsobem řešenou lícní stranu, jak typem písma tak i celkovou kompozicí.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada na svém zasedání dne 25. února 2010 podpořila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Jaroslava Bejvla.

Změna lícní strany stříbrné pamětní mince

Vzhledem ke skutečnosti, že se České národní bance nepodařilo získat souhlas držitelů autorských práv ke kresbě Jana Zrzavého zobrazené na lícní straně vítězného návrhu, byl požádán pan Jaroslav Bejvl o vyhotovení nového návrhu lícní strany mince. Komise pro posuzování návrhů na české peníze novou lícní stranu dne 23. ledna 2011 schválila a doporučila k realizaci. Bankovní rada rozhodovala o podobě nové lícní strany mince dne 17. února 2011. Potvrdila stanovisko komise a pro realizaci schválila nový návrh Jaroslava Bejvla. Vydání mince je naplánováno na 2. listopadu 2011.
Karta mince 200. výročí narození Karel Jaromír Erben
Karta mince 200. výročí narození Karel Jaromír Erben
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: 995 Kč vč. DPH, ihned in_stock 995CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík