0

200. výročí Josef Božek předvedl parovůz

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince
Kód mince coin_number:mpcz103-pmpcz103-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince 200,- Kč
Rok vydání:2015
 
Materiál:Ag 925 Cu 75
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.35 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:106005500 ks
Raženo:106005500 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Neznámý autor
200. výročí Josef Božek předvedl parovůz
Další náhledy:    
200. výročí Josef Božek předvedl parovůz 200. výročí Josef Božek předvedl parovůz
200. výročí Josef Božek předvedl parovůz
Další náhledy:    
200. výročí Josef Božek předvedl parovůz 200. výročí Josef Božek předvedl parovůz

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 16. září 2015 vydává Česká národní banka pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,35 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince je zobrazen parovůz sestrojený Josefem Božkem. Při levém horním okraji dvousetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při pravém okraji dvousetkoruny. Název státu a označení nominální hodnoty mince jsou na začátku a na konci ohraničeny tečkami. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je při spodním okraji dvousetkoruny. Nad značkou České mincovny jsou iniciály autora lícní strany dvousetkoruny akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny spojenými písmeny „FZ“. Na rubové straně dvousetkoruny je portrét Josefa Božka. Při levém okraji dvousetkoruny je text „PŘEDSTAVENÍ PAROVOZU“ a při pravém okraji dvousetkoruny je text „JOSEF BOŽEK“ a letopočty „1815 - 2015“. Vpravo od límce na portrétu jsou iniciály autora rubové strany dvousetkoruny MgA. Martina Daška, které jsou tvořeny písmeny „M“ a „D“.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se dodává katalogová karta světle zelené barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vyhlásila v březnu2014 soutěž na pamětní stříbrnou minci k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem. Soutěže se zúčastnilo 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 31 sádrových modelů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 27. května 2014 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Odborným poradcem byl Ing. Karel Zeithammer.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

V prvním kole komise vyřadila 19 návrhů, které se vyznačovaly nepříliš zdařilými portréty Josefa Božka, nepřesnostmi ve ztvárnění parovozu či výtvarnými nedostatky v modelaci a kompozici návrhů. Ve druhém kole bylo oceněno 6 návrhů, jejichž autoři lépe zvládli provedení portrétu. Jeden návrh získal odměnu zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do třetího kola postoupilo pět návrhů s nejlépe provedenými portréty a nejpřesněji ztvárněným motivem parovozu. První cenu udělila komise návrhu MgA. Martina Daška za perfektní zpracování portrétu, hezkou kompozici obou stran a výjimečně dobře zachycenou atmosféru předvedení parovozu. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro harmonii obou stran a krásně vyplněnou plochu mince. Třetí cenu obdržel návrh pana Jaroslava Bejvla za velmi dobře zpracovaný portrét i podobu parovozu. Další návrh MgA. Martina Daška a návrh MgA. Terezy Eisnerové získaly ve třetím kolem mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada České národní banky se na svém jednání dne 19. června 2014 s názorem odborné komise zcela neztotožnila a k realizaci navrhla kombinaci lícní návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů a rubové strany návrhu MgA. Martina Daška. Emise mince je naplánována na 19. září 2015.
Karta mince 200. výročí Josef Božek předvedl parovůz
PROOF - Špičková kvalita: 540 Kč vč. DPH, ihned in_stock 540CZK
+
Maximální množství je 5 kusů.
Ks
 Košík
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock