0

200. výročí bitvy u Slavkova

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz50-pmpcz50-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2005
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:850013500 ks
Raženo:820011800 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. sochař Zbyněk Fojtů
Rytecké úpravy:Libuše Franckeová
200. výročí bitvy u Slavkova
Další náhledy:    
200. výročí bitvy u Slavkova 200. výročí bitvy u Slavkova
200. výročí bitvy u Slavkova
Další náhledy:    
200. výročí bitvy u Slavkova 200. výročí bitvy u Slavkova

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 16. listopadu vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 200. výročí bitvy u Slavkova. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince, kterou razila Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou, je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

V levé a spodní části mezikruží je na lícní straně dvousetkoruny umístěn v neuzavřeném opisu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA", v horní části mezikruží je označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a vpravo od něj značka mincovny. Jednotlivé texty jsou z obou stran ohraničeny tečkami. Ve středu dvousetkoruny jsou umístěna heraldická zvířata ze státního znaku České republiky ve štítech (moravská orlice vlevo, český lev nahoře uprostřed, slezská orlice vpravo pod ním), které částečně přesahují na mezikruží, a Mohyla míru. Na rubu mince je v horní části mezikruží opis "SLAVKOV AUSTERLITZ", ve spodní části letopočty "1805" a "2005". Podobně jako na lícní straně jsou letopočty ohraničeny tečkami, tečka je i mezi slovy názvu místa bitvy. Ve středu dvousetkoruny jsou na pozadí dobové mapy bojiště umístěny znaky tří císařů (zleva znak francouzského císaře Napoleona, znak rakouského císaře Františka I., znak ruského cara Alexandra I.) ve stejným štítech jako heraldická zvířata na líci. Štíty se znaky rovněž částečně přesahují na mezikruží. Při horním okraji středu dvousetkoruny jsou iniciály autora výtvarného návrhu.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu modrošedé barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč k 200. výročí bitvy u Slavkova byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červnu 2004 s uzávěrkou 15. října 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci předložilo 26 autorů 34 návrhů, jeden s alternativní lícní a dva s alternativní rubovou stranou. Hodnocení proběhlo 26. října 2004. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. Odborným poradcem byl PhDr.Dušan Uhlíř, CSc., profesor Ústavu historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě. V I. kole bylo pro technické a výtvarné nedostatky vyřazeno 14 návrhů. Ve II. kole získalo 11 návrhů základní odměnu a šest návrhů za originální pojetí a zvláštní výtvarné kvality obdrželo odměnu zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise posoudila jako nejlepší po výtvarné a technické stránce i z hlediska výstižnosti námětu. První cenu a doporučení k realizaci přiznala komise jednomyslně návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za živost modelace a za kompozici reversu. S tímto názorem se ztotožnil i odborný poradce, který ve svém stanovisku doporučil jen drobné úpravy znaků Rakouska a Ruska. Druhou cenu získal návrh akademického malíře Karla Zemana za originální a bohaté zpracování námětu zpracování námětu a třetí cenu návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vynikající ztvárnění reversu s originálním námětem plánu bitvy.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada doporučení komise na realizaci návrhu ak. sochaře Jiřího Harcuby neschválila. Konstatovala, že ani jeden z oceněných návrhů vyjma reversu předloženého ak. sochařem Fojtů nesplňuje představy o minci k 200. výročí bitvy. Proto soutěž ukončila a rozhodla, aby ak. sochař Fojtů byl požádán o vypracování nového návrhu lícní strany tak, aby lépe korespondovala se stranou rubovou. Současně na podnět obecně prospěšné společnosti Mohyla míru - Austerlitz rozhodla, aby původní text "BITVA U SLAVKOVA" na rubové straně byl nahrazen textem "SLAVKOV - AUSTERLITZ" a aby autor konsultoval s odborníkem - heraldikem vyobrazení znaků tří císařů na této straně. Akademický sochař Zbyněk Fojtů předložil počátkem ledna 2005 přepracovaný návrh rubové strany a pět variant nové strany lícní. Vyobrazení znaků na rubu konsultoval s PhDr. Milanem Bubnem, historikem a odborníkem na heraldiku z University Karlovy. Dr. Buben ve svém stanovisku uvedl, že autor plně akceptoval jeho dílčí připomínky k jednotlivým znakům, takže výsledný návrh je z heraldického hlediska bez závad. Bankovní rada posoudila předložené návrhy dne 13. ledna 2005 a k realizaci schválila společně s upravenou rubovou stranu variantu lícní strany, která se pojetí rubu nejvíce přibližuje. Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005.

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 7. prosince vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince, kterou razila Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou, je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,35 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je uprostřed mincovního pole erb Mikuláše Dačického z Heslova. Při okrajích mince je neuzavřený opis s názvem státu "ČESKÁ REPUBLIKA", při pravém spodním okraji je dvouřádkové označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" a vlevo od něj značka mincovny. Hlavním motivem rubové strany mince je portrét Mikuláše Dačického z Heslova. Kolem portrétu je při levém, horním a pravém okraji v neuzavřeném opisu text "MIKULÁŠ DAČICKÝ Z HESLOVA" a při levém spodním okraji jsou přes okruží portrétu položeny letopočty "1555-2005". Autorem výtvarného návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Jiří Harcuba. Jeho autorská značka "H" je umístěna ve spodní části mince vpravo od portrétu.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu šedé barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v červnu 2004 s uzávěrkou 12. listopadu 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci bylo předloženo 45 návrhů, jeden s alternativní lícní stranou. Hodnocení proběhlo 23. listopadu 2004. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. Odborným poradcem byl PhDr. Pavel Janoušek, CSc., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. V úvodu konstatoval, že pokud jde o podobu Dačického, důležitější než vystižení jeho fyzické podoby je vystižení jeho osobnosti. S ohledem na toto stanovisko a na technické nebo výtvarné nedostatky bylo v I. kole vyřazeno 22 návrhů. Ve II. kole získalo 14 návrhů základní odměnu, pět jich za zajímavé výtvarné řešení nebo velmi dobré vystižení Dačického osobnosti obdrželo odměnu zvýšenou.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily čtyři návrhy, které komise posoudila jako nejlepší, a to především co do výstižnosti námětu. První cenu a doporučení k realizaci přiznala komise jednomyslně návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za zpracování portrétu, který se svým pojetím nejvíce přiblížil vžité představě Mikuláše Dačického z Heslova jako bouřliváka a bonvivána, jak ho představují literární a filmová díla, a za perfektní soulad obou stran. S tímto názorem se ztotožnil i odborný poradce, který ve svém stanovisku konstatoval, že portrét na vítězném návrhu Mikuláše Dačického zpodobňuje jako živého člověka s pestrým a bohatým životem. Zbývající tři návrhy komise ohodnotila jako stejně kvalitní, a proto všem třem udělila třetí cenu - návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla ji získal za profesionální a elegantní graficky výmluvné zpracování námětu, návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za skvělý portrét, který se podobně jako u návrhu vítězného přibližuje obecně vžité představě Dačického, návrh slečny Szilvy Emöke za přísnou a elegantní kompozici rubu s pěkně modelovaným portrétem. Druhá cena nebyla udělena.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005.
Karta mince 200. výročí bitvy u Slavkova
Karta mince 200. výročí bitvy u Slavkova
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock