0

150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově

Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz53-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2006
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:vroubkovaná
 
Náklad:12000 ks
Raženo:10600 ks
Mincovna:ČESKÁ MINCOVNA, Jablonec nad Nisou
Autor mince:Zuzana Hubená DiS
Rytecké úpravy:Neznámý autor
150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově
Další náhledy:    
150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dne 29. března vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,3 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je neúplná skleněná krychle, na jejíž horní stěně je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“, text z horní stěny se v obrysech odráží na stěně spodní. Na přední stěně krychle je kompozice stylizovaných heraldických zvířat, odrážející se na zadní stěně. Značka České Mincovny v Jablonci nad Nisou, která minci razila, se nachází při spodním okraji mince. Na rubu dvousetkoruny je taktéž neúplná skleněná krychle, na jejíž horní stěně je nápis “STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ“ a letopočty „1856-2006“, texty se odrážejí na spodní stěně. Na přední stěně je logotyp SUPŠS , stylizovaný křišťálový pohár, který se odráží na zadní stěně. Autorkou výtvarného návrhu dvousetkoruny je slečna Zuzana Hubená, DiS. Její autorská značka, stylizované iniciály „ZH“, je umístěna při zadní hraně levé stěny krychle dole.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu světle zelené barvy s jemným rastrem. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové sklářské v Kamenickém Šenově byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v prosinci 2004 s uzávěrkou 4. března 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci předložilo 36 autorů (resp. 37, jeden z návrhů byl společný) 55 návrhů, jeden s alternativní lícní a dva s alternativní rubovou stranou. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 15. března 2005 v České národní bance. Odborným poradcem byl ředitel Střední umělecko průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, akademický sochař Pavel Werner. Z hodnocení bylo vyřazeno sedm návrhů, které nesplňovaly soutěžní podmínky, protože jim chyběla část předepsaného textu. Komise pro posuzování návrhů na české peníze zbývající návrhy hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo zejména pro výtvarné, popř. technické nedostatky, slabší výstižnost, přesvědčivost nebo nápaditost námětu vyřazeno celkem 30 návrhů, které obdržely vyšší (12 návrhů) či nižší režijní odměnu (18 návrhů). Ve II. kole získalo odměnu 14 návrhů, které byly tematicky, výtvarně i po technické stránce na vyšší úrovni.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Čtyři nejlepší návrhy postoupily do III. kola. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu slečny Zuzany Hubené za velmi originální nápad, detailní zpracování ornamentálního designu a zdařilé zakomponování loga školy do dekoru rubové strany. Druhou cenu získal návrh pana Vojtěcha Dostála za mimořádně vysoké výtvarné kvality, především za perfektní kompozici, písmo i sochařské zpracování, třetí cenu návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za výrazné výtvarné kvality, především za kompozici vyplňující celou mincovní plochu a za odvážné řešení písma. Návrhu akademického sochaře Oppla komise za vysokou výtvarnou úroveň a čistotu provedení přiznala mimořádnou odměnu.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Bankovní rada doporučení komise akceptovala a návrh slečny Hubené schválila k realizaci. Emise mince se předpokládá v první čtvrtletí roku 2006. 
Karta mince 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově
580 Kč vč. DPH, ihned in_stock 580CZK
+
Maximální množství je 1 kusů.
Ks
 Košík