0

150. výročí narození Mikoláše Alše

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz38-pmpcz38-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2002
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.3 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:500015000 ks
Raženo:440012500 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:Petr Pyciak
Rytecké úpravy:Ivan Eyman
150. výročí narození Mikoláše Alše
Další náhledy:    
150. výročí narození Mikoláše Alše 150. výročí narození Mikoláše Alše
150. výročí narození Mikoláše Alše
Další náhledy:    
150. výročí narození Mikoláše Alše 150. výročí narození Mikoláše Alše

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Česká národní banka vydává dne 6. listopadu 2002 do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 150. výročí narození Mikoláše Alše. Mince se vydává ve dvojím provedení ražby. V klasickém běžném provedení a ve zvláštním špičkovém provedení (tzv. proof) pro náročné sběratele numismatiky. Obě mince se od sebe liší v povrchové úpravě a v provedení hrany. U běžné kvality je mincovní pole i reliéf leštěn stejně, u mincí proof je mincovní pole vyleštěno do vysokého lesku a reliéf je matován. Hrana u běžné kvality mince je vroubkovaná, u špičkové je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince v běžném i proofovém provedení jsou raženy ze stejné slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi. Hrubá hmotnost mincí je 13 g, průměr 31 mm a síla 2,30 mm. Stejně jako u každé ražby stříbrných mincí jsou i zde povoleny odchylky v průměru 0,1 mm, v síle 0,15 mm, v hmotnosti nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra nahoru 1%.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně mince je v horní části umělecká kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého státního znaku České republiky. Zvířata jsou umístěna v nesymetricky umístěných obdélníkových ploškách, které jsou zakomponovány do novorenesančního rostlinného ornamentu. Při pravé straně mince je do zakončení ornamentu zakomponována ozdobná iniciála "A" a pod ní dva zkřížené obilné klasy. Pod uměleckou kompozicí je ve dvou řádcích název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a pod ním označení nominální hodnoty mince "200 Kč". Na rubové straně je hlavním motivem přepis Alšovy ilustrace k básni K. V. Raise znázorňující jinocha na koni. Motiv je doplněn Alšovým podpisem a letopočty "1852-2002". Autorem lícní strany mince je Petr Pyciak, autorem rubové strany je Luboš Charvát. Iniciály Petra Pyciaka jsou umístěny na lícní straně vedle klasů, iniciály Luboše Charváta jsou na rubové straně u přední nohy koně. Minci razila Bižuterie Česká Mincovna, a. s. v Jablonci nad Nisou. Její značka je na lícní straně dvousetkoruny uprostřed při spodním okraji mince.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu tištěná na polokartonu růžovofialové barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Pro běžné i proofové mince je vydána společná karta.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 150. výročí narození Mikoláše Alše byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v květnu 2001 s  uzávěrkou 5. října 2001. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Do celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné dvousetkoruny bylo předloženo 37 podání, což představovalo 37 návrhů lícních a 39 návrhů rubových stran. Poprvé v historii soutěží na pamětní mince využila řada autorů novou možnost stanovenou soutěžními podmínkami, a to na lícní straně použít místo tradičních heraldických zvířat ze státního znaku motiv vztahující se bezprostředně k ústřednímu tématu mince. Hodnocení proběhlo 18. října 2001. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol.  V I. kole bylo vyřazeno pro výtvarné  nedostatky, především pro slabší výstižnost podoby M. Alše nebo méně zdařilé vyjádření jeho díla, pro nevyváženost lícové a rubové strany, nejednotné písmo atd. celkem 28 návrhů.Návrhy hodnocené ve II. kole byly výtvarně  na vysoké úrovni, ale vykazovaly určité  technické nebo kompoziční  nedostatky, které by  vyžadovaly před realizací větší úpravy. 

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise i odborný poradce akademický sochař Zdeněk Preclík   označili za výtvarně nejlepší a nejlépe odpovídající zadání. I tyto návrhy však měly  některé drobnější nedostatky a byla by potřebná jejich úprava. Komise proto zvažovala vyhlášení užší soutěže. Po novém posouzení všech návrhů, které postoupily do III. i do II. kola, však komise konstatovala, že bez jakýchkoliv  úprav by bylo možné realizovat lícní stranu návrhu pana Petra Pyciaka, který pro nepříliš vhodnou kompozici nápisu a vyobrazení na rubové ukončil původně účast ve II. kole, a rubovou stranu návrhu pana Luboše Charváta. Každý z  těchto návrhů  byl hodnocen jako velmi působivý  a nejlépe výstihující zadané téma, přičemž  způsob zpracování nevylučuje jejich spojení v jeden celek, naopak vzájemně spolu  korespondují. Lícní strana se vyznačuje mimořádně zdařilou kombinací heraldických zvířat a s novorenesančním ornamentem, rubová velmi pěkným sochařským přepisem Alšovy kresby s využitím jeho podpisu a číslic.  Proto komise udělila tomuto společnému návrhu I. cenu a doporučila jej k realizaci.  Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby pro kvalitní sochařské zpracování portrétu, třetí cenu návrh pana Josefa Šafaříka pro zajímavý námět a vyváženou kompozici obou stran, spojených navíc typickým Alšovým motivem lunety.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k  technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 6.11.2002.
Karta mince 150. výročí narození Mikoláše Alše
Karta mince 150. výročí narození Mikoláše Alše
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock