0

150. výročí narození Leoše Janáčka

PROOF - Špičková kvalita BJ - Běžná kvalita
Detail mince Popis mince Karta mince
Kód mince coin_number:mpcz46-pmpcz46-o
Hodnota:200 Kč
Typ mince:stříbro
Kód skupiny:Stříbrné pamětní mince
Rok vydání:2004
 
Materiál:900 Ag, 100 Cu
Průměr:31 mm
Tloušťka:2.35 mm
Váha:13 g
Hrana:engravedvroubkovaná
 
Náklad:460014000 ks
Raženo:410011000 ks
Mincovna:Bižuterie Česká mincovna, a.s., Jablonec nad Nisou
Autor mince:ak. soch. Jiří Věneček
Rytecké úpravy:Libuše Franckeová
150. výročí narození Leoše Janáčka
Další náhledy:    
150. výročí narození Leoše Janáčka 150. výročí narození Leoše Janáčka
150. výročí narození Leoše Janáčka
Další náhledy:    
150. výročí narození Leoše Janáčka 150. výročí narození Leoše Janáčka

Informace k emisi stříbrné pamětní mince

Dnem 23. června vydává Česká národní banka do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu ke 150. výročí narození Leoše Janáčka. Dvousetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 900 dílů stříbra a 100 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *". Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince, kterou razila Bižuterie Česká Mincovna, a.s., je 31 mm, hmotnost 13 g a síla je 2,35 mm. Obdobně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

Popis stříbrné pamětní mince

Na lícní straně dvousetkoruny je při levém, spodním a pravém okraji mince neuzavřený opis s názvem státu "ČESKÁ REPUBLIKA" označením nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Při horním okraji dvousetkoruny je značka mincovny. Uvnitř mincovního pole je umělecké seskupení heraldických zvířat ze státního znaku na pozadí obdélníkových polí a pod ním je Janáčkův notový náčrt k Ukvalské lidové poesii v písních. Na rubu mince zaujímá většinu mincovního pole portrét Leoše Janáčka. V neuzavřeném opisu při levém, spodním a pravém okraji dvousetkoruny jsou letopočty "1854-2004" a skladatelovo jméno. Autorem výtvarného návrhu dvousetkoruny je akademický sochař Jiří Věneček, jehož iniciály "jv", jsou umístěny vedle portrétu vlevo dole.

Karta stříbrné pamětní mince

Ke každé minci se zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovená na polokartónu cihlové barvy. Mince je vyobrazena stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je společná.

Vyhlášení soutěže k návrhu stříbrné pamětní mince

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince ke 150. výročí narození Leoše Janáčka byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v lednu 2003 s uzávěrkou 9. května 2003. Vyhlášení soutěží bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Přijaté návrhy stříbrné pamětní mince

Soutěž obeslalo 29 výtvarníků celkem 41 sádrovými návrhy mince, z toho dva s variantou rubové strany. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 20. května 2003 za přítomnosti odborného poradce PhDr. Evy Paulové z Českého muzea hudby. Komise hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 26 návrhů převážně na doporučení odborného poradce, protože nedostatečně vystihovaly zadané téma, zejména podobu Leoše Janáčka; některé z vyřazených návrhů vykazovaly rovněž technické nebo výtvarné nedostatky.  Ve II. kole udělila komise devět odměn návrhům, které zadané téma vyjadřovaly přesvědčivěji nebo byly výtvarně zajímavé.

Doporučení k realizaci stříbrné pamětní mince

Zbývající výtvarně velmi zdařilé a vzhledem k tématu výstižné návrhy postoupily do III. kola. Dvěma z nich, návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka a návrhu studenta Vojtěcha Dostála, komise udělila mimořádnou odměnu. Návrhy Mgr. Art. Marie Šeborové a studentky Kariny Šimáňkové obdržely na doporučení odborného poradce za nejvýstižnější podobu L. Janáčka třetí sníženou cenu. Druhou cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za vynikající sochařské zpracování a dynamičnost projevu. První cenu a doporučení k realizaci obdržel návrh akademického sochaře Jiřího Věnečka za vyrovnanost obou stran, profesionální řešení, pěknou kompozici a živou modelaci lícní strany.

Rozhodnutí bankovní rady o realizaci stříbrné pamětní mince

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá 23. června 2004.
Karta mince 150. výročí narození Leoše Janáčka
Karta mince 150. výročí narození Leoše Janáčka
PROOF - Špičková kvalita: Vyprodáno out_of_stock
BJ - Běžná kvalita: Vyprodáno out_of_stock